Akti Univerziteta u Tuzli – ODLUKE – arhiva

 

ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju posebnih uslova za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 11.01.2023. god.

ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju posebnih uslova za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je objavljena na sjednici Senata održanoj 18.11.2022. god.

ODLUKA o utvrđivanju posebnih uslova za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 02.11.2022. god.

 

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2022/23. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.09.2022. godine

 

ODLUKA o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravong odbora održanoj dana 09.11.2022. godine

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine
Odluku je donio Upravni odbor na sjednici održanoj 13.09.2022. god.

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine
Odluku je donio Upravni odbor na sjednici održanoj 15.06.2022. god.

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PLANA AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI PO MODELU KLASTERA
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.07.2022. god.

 

ODLUKA o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Odbora Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika održanoj dana 05.12.2022. god.

ODLUKA o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Odbora Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika održanoj dana 01.11.2021. god.

ODLUKA o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Odbora Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika održanoj 15.11.2019. godine

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2021/22. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. godine

ODLUKA o načinu organizacije nastave na drugom i trećem ciklusu studija Univerziteta u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 10.11.2021. god.

ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 22.10.2021. god.

ODLUKA o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 01.10.2021. god.

 

ODLUKA o iznosu dodatne participacije u troškovima sticanja naučnog stepena magistra i doktora nauka na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 03.02.2022. god.

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22.godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora dana 30.11.2021. god.

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22.godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora dana 18.10.2021. god.

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 07.09.2021. god.

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 14.06.2021. god.

 

ODLUKA o konstituisanju Senata Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 09.03.2021. god.

 

ODLUKA o izmjeni Odluke Senata Univerziteta u Tuzli br:03-2501-1-1/21 od 21.05.2021. godine, br: 03-3500-1-14/21 od 26.05.2021. god. i broj: 03-2741-3/21 od 04.06.2021. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 16.06.2021.god.

ODLUKA o izmjeni Odluke Senata Univerziteta u Tuzli br:03-2501-1-1/21 od 21.05.2021. godine i br: 03-3500-1-14/21 od 26.05.2021. god.
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 04.06.2021.god.

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine broj: 03-3501-1-1/21 od 21.05.2021. god.
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 26.05.2021.god.

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 21.05.2021.god.

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 16.04.2021. god. i 19.04.2021. god.

 

ODLUKA o stavljanju van snage odluka Senata
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 19.04.2021. god.

 

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 12.04.2021. god.

 

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 01.04.2021. god.

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 26.02.2021. god.

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.10.2020. god.

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata odražanoj 30.09.2020. god.


ODLUKA o realizaciji online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 21.09.2020. god.

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2021/22. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 01.10.2021. godine

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2021/22. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.09.2021. godine

ODLUKA o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita u akademskoj 2020/21.godini broj: 03-184-1-1/21 od 14.01.2021.godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 14.01.2021. god.

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2020/21. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 09.09.2020. god.

 

ODLUKA o početku akademske 2020/21. godine na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 08.07.2020. god.

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademija Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 17.09.2020. god.

ODLUKA o izmjeni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademija Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.06.2020. godine

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 26.05.2020.godine

 

ZAKLJUČAK
Zaključak je donesen na sjednici Senata održanoj 26.05.2020.godine

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 15.05.2020. god.

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 30.04.2020. god.

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19
Odluka je donesena na vanrednoj sjednici Senata održanoj 26.03.2020. godine

 

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za ponovno polaganje završnog ili popravnih ispita iz nastavnih predmeta studijske godine koju student obnavlja
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 05.07.2017. god.

 

ODLUKA o utvrđivanju liste afilijacija fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 11.05.2016. god.

 

ODLUKA o visini naknade za troškove akademskog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 27.12.2011. god.

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju normativa potrošnje goriva za službena putnička vozila
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 22.03.2019. godine

ODLUKA o utvrđivanju normativa potrošnje goriva za službena putnička vozila
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 24.09.2013. godine

 

ODLUKA o utvrđivanju cjenovnika za iznamljivanje sportskih dvorana i terena Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cjenovnika za iznamljivanje Univerzitetske sportske dvorane i nogometnog terena u Kampusu Univerziteta u Tuzli broj:04-7559-3.1/13 od 22.10.2013. godine
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 09.10.2017. god.

 

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za štampanje diploma koje izdaje Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 15.04.2015. god.

 

ODLUKA o primjeni načela politike osiguranja kvaliteta nastave i mjere za njeno efikasno i zakonito obavljanje na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.10.2014. god.

 

ODLUKA o usvajanju obrasca syllabusa nastavnih predmeta
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.04.2014. god.

SYLLABUS OBRAZAC
SYLLABUS za dvosemestralni nastavni predmet (Medicinski fakultet)

 

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za polaganje ispita studenata u statusu imatrikulanta
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

 

ODLUKA o dodjeli počasnog doktorata Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2023. god.

ODLUKA o dodjeli zvanja „počasni doktor nauka“ Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 24.08.2011. god.

 

Povratak