Akti Univerziteta u Tuzli – POSLOVNICI

 

POSLOVNIK o radu Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 14.02.2020. god.

 

POSLOVNIK o radu Vijeća Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 14.02.2020. god.

 

 

POSLOVNIK o radu Fonda za finansiranje izdavačke djelatnosti JU Univerziteta u Tuzli
(oktobar 2005.)

 

 

POSLOVNIK o radu Etičkog komiteta JU Univerziteta u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata održanoj 12.01.2022. god.

POSLOVNIK o radu Etičkog komiteta JU Univerzitet u Tuzli
Poslovnik je usvojen na sjednici Etičkog komiteta održanoj 04.02.2005.

 

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 03.04.2020. godine

POSLOVNIK o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 23.04.2013. godine

POSLOVNIK o radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 09.12.2010. godine

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu naučno-nastavnog/umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije JU Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 22.05.2024. god.

ODLUKA o izmjenama Poslovnika o radu naučno-nastavnog/umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije JU Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 06.12.2023. god.

ODLUKA o izmjenama Poslovnika o radu naučno-nastavnog/umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije JU Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 12.04.2021. god.

POSLOVNIK o radu naučno-nastavnog/umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije JU Univerzitet u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 08.07.2020. godine

 

 

ODLUKA o izmjenama Poslovnika o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 06.12.2023. god.

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Poslovnik ja donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.12.2019. god.

 

 

ARHIVA

 

Povratak