Akti Univerzitet u Tuzli – PROCEDURE – arhiva

 

PROCEDURA o procesu izrade finansijskog zahtjeva/finansijskog plana na Univerzitetu u Tuzli
Procedura je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 23.02.2022. god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.

 

PROCEDURE za izradu plana realizacije nastave za prvi, drugi i treći ciklus studija
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.02.2017. god.

 

PROCEDURE o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBIH (Prečišćeni tekst)
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.06.2020 god.

ODLUKA o izmjeni Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.12.2018. god.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.03.2018. god.

ODLUKA o dopuni Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 09.10.2017. god.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za F BIH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.06.2016. god.

PROCEDURE o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 15.04.2015. god.

 

PROCEDURE obračuna i isplate plaća i naknada plaća
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 21.02.2013. god.

 

PROCEDURE rukovanja gotovim novcem
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

PROCEDURE donošenja i evaluacije studijskih programa
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

Tabele uz PROCEDURE donošenja i evaluacije studijskih programa
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

 

Povratak