Rektorat

 

Rektor

Dr.sci. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor
Redovni profesor na Medicinskom fakultetu

Tel: + 387 (0) 35 300 500
Fax: + 387 (0) 35 300 547


Prof. dr. Jasmin Suljagić

Prorektor za nastavu i studentska pitanja

Dr.sci. Jasmin Suljagić, vanredni profesor
Vanredni profesor na Tehnološkom fakultetu

Tel: + 387 (0) 35 300 505
Fax: + 387 (0) 35 300 531


Prof. dr. Vesna Bratovčić

Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr.sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor
Vanredni profesor na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu

Tel: + 387 (0) 35 300 522
Fax: + 387 (0) 35 300 547


Prorektor za naučno-istraživački rad

Dr.sci. Nermin Sarajlić, redovni profesor
Redovni profesor na Fakultetu elektrotehnike

Tel: + 387 (0) 35 300 506
Fax: + 387 (0) 35 300 547


Prorektor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju

Dr.sci. Damir Zenunović, redovni profesor
Redovni profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu

Tel: + 387 (0) 35 300 504
Fax: + 387 (0) 35 300 547


Generalni sekretar

Jasmina Berbić, dipl. pravnik

Tel: + 387 (0) 35 300 502
Fax: + 387 (0) 35 300 547


Direktor za ekonomske poslove

Alden Osmanbegović, dipl.oec.

Tel: + 387 (0) 35 300 525
Fax: + 387 (0) 35 300 547


Šef Kabineta Rektora

Nisveta Užičanin, prof. bosanskog jezika i književnosti

Tel: + 387 (0) 35 300 529
Mob: +387 (0) 61 895 737
Mob: +387 (0) 61 422 888
Fax: + 387 (0) 35 300 547