Program BUA 2023

BUA 2023 – Asocijacija balkanskih univerziteta – Balkan Universities Association

 

Academic Cooperation, Challenges and Future Perspectives in the Balkans

Balkan Universities Association 2023 Conference (BUA 2023)

September 27th – 28th 2023

Hotel Mellain, Tuzla, BiH (https://mellainhotel.ba/en/)

BUA 2023 CONFERENCE BROCHURE

 

PROGRAM

Srijeda, 27. 9. 2023.

 10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 11:15 Otvaranje i predstavljanje

11:15 – 12:45 Internacionalizacija na balkanskim univerzitetima: Potencijali i izazovi

Google Meet link: https://meet.google.com/cas-pebz-xnx

Moderator: Prof. Dr. Vesna Bratovčić, Univerzitet u Tuzli

Panelisti:

Prof. Dr. Mentor Alishani, Univerzitet “Ukshin Hoti”, Prizren, Kosovo

Prof. Dr. Ismail Kocayusufoğlu, Kanadski institut za tehnologiju (CIT), Tirana, Albanija

Prof. Dr. Agon Memeti, Univerzitet Tetova, Republika Sjeverna Makedonija

Prof. Dr. Sabina Halupka-Rešetar, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Benjamin Muhamedbegović, HEA BiH

Suad Muhibić, BH ERASMUS OFFICE

Dženan Omanović, Odjel za informisanje i saradnju – ENIC/NARIC BiH

Ahmed Omerović, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Altijana Mujić, BH Futures Foundation

12:45 – 13:15 Pauza za kafu

13:15 – 14:45 Uloga univerzitetskih mreža u evropskim integracijama Balkana

Google Meet link: https://meet.google.com/qqi-nkfx-vrm

Moderator: Prof. Dr. Sorin Costreie, Univerzitet u Bukureštu

Panelisti:

Prof. Dr. Sara Bernard Dosti, Prorektor, Univerzitet u Tirani

Prof. Dr. Veselin Mićanović, Prorektor, Univerzitet Crne Gore

14:45 – 16:00 Ručak

16:00 – 17:00 Generalna skupština BUA-e (samo članovi BUA)

17:00 – 19:00 City Tour

19:00 – 21:00 Večera u Hotelu Mellain

 

Četvrtak, 28. 9. 2023.

 10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 12:00 Mladi i učešće mladih na Balkanu

Google Meet link: https://meet.google.com/wjs-eurf-nmm

Moderator: Univerzitet u Tuzli

Moderator: Prof. Dr. Vesna Bratovčić, Univerzitet u Tuzli

Panelisti:

Anaïs Girard, ataše za saradnju, Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini

Samid Šarenkapić, programski analitičar, Mladi i mir u Populacionom fondu UN-a (UNFPA)

Prof. Dr. Nermina Kravić, dječiji i adolescentni psihijatar i grupni analitičar, Univerzitetski klinički centar Tuzla

Prof. Dr. Meliha Bijedić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli

Ajla Ruvić, Ministarstvo kulture, omladine i sporta Tuzlanskog kantona

Mirela Omerović, direktorka Investicione fondacije IMPAKT

Ammar Grabić, potpredsjednik Vijeća mladih Tuzlanskog kantona

Ademir Ćosičkić, mladi evropski ambasador za Zapadni Balkan

Ajla Kuluglić, mlada evropska ambasadorka za zapadni Balkan

Naida Salković, Udruženje studenata medicine Bosne i Hercegovine, BoHeMSA

Edelhida Dervišević Šehić, generalni sekretar, BRAVO BiH

Lejla Burgić, mlada preduzetnica

Benjamin Mrkonjić, mladi preduzetnik

Lejla Džinić Bešić, mlada poduzetnica

12:00 – 12:30 Pauza za kafu

12:30 – 14:00 Migracije na Balkanu: Izazovi i buduće perspective

Google Meet link: https://meet.google.com/zuo-dfwu-mfh

Moderator: Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Univerzitet Trakya

Panelisti:

Prof. Dr. Deniz Eroğlu Utku

Prof. Dr. Birol Çetin

Prof. Dr. Erkan Erdemir

Lect. Dr. Enes Turbić

14:00 – 14:30 Zatvaranje