Članovi Upravnog odbora

 

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli:

  1. dr.sci. Semir Ahmetbegović, vanr.prof., predsjednik,
  2. Suad Hasanović, član,
  3. Omer Beširović, član,
  4. Amela Dedić, član,
  5. dr.sci. Anita Petrović, vanr.prof, član,
  6. dr.sci. Franc Andrejaš, vanr.prof., član,
  7. Kenan Mandžić, red.prof., član,
  8. Emina Duranović, student, član