Članovi Upravnog odbora

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli:

 


1. dr.sci. Semir Ahmetbegović, vanr.prof., predsjednik,
2. Adela Šaldić, član,
3. Suad Hasanović, član,
4. Omer Beširović, član,
5. Amela Dedić, član,
6. dr.sci. Anita Petrović, vanr.prof, član,
7. dr.sci. Franc Andrejaš, vanr.prof., član,
8. Kenan Mandžić, red.prof., član,
9. Emina Duranović, student, član