Zapisnici sa sjednica Upravnog odbora

 

Akademska 2022/23. godina

 

ZAPISNIK sa tridesetdruge vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 23.06.2023.godine

ZAPISNIK sa tridesetprve vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 01.06.2023.godine

ZAPISNIK sa dvadesetdruge redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 29.05.2023. godine

ZAPISNIK sa tridesete vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 16.05.2023.godine

ZAPISNIK sa dvadesetprve redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 26.04.2023. godine

ZAPISNIK sa dvadesetdevete vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 06.04.2023.godine

ZAPISNIK sa dvadesetosme vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 04.04.2023. godine

ZAPISNIK sa dvadesete redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 15.03.2023. godine

ZAPISNIK sa dvadesetsedme vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 08.03.2023.godine

ZAPISNIK sa dvadesetšeste vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 03.03.2023. godine

ZAPISNIK sa devetnaeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 22.02.2023. godine

ZAPISNIK sa dvadesetpete vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 13.02.2023. godine

ZAPISNIK sa dvadesetčetvrte vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 31.01.2023. godine

ZAPISNIK sa osamnaeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 26.01.2023. godine

ZAPISNIK sa dvadesettreće vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 18.01.2023. godine

ZAPISNIK sa dvadesetdruge vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 11.01.2023. godine

ZAPISNIK sa sedamnaeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 28.12.2022. godine

ZAPISNIK sa dvadesetprve vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 21.12.2022.godine

ZAPISNIK sa dvadesete vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 20.12.2022.godine

ZAPISNIK sa devetnaeste vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 13.12.2022. godine

ZAPISNIK sa šesnaeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 30.11.2022. godine

ZAPISNIK sa osamnaeste vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 24.11.2022. godine

ZAPISNIK sa sedamnaeste vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 16. i 17.11.2022.godine

ZAPISNIK sa šesnaeste vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 15.11.2022.godine

ZAPISNIK sa petnaeste vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 14.11.2022. godine

ZAPISNIK sa četrnaeste vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 14.11.2022. godine

ZAPISNIK sa trinaeste vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 09.11.2022.godine

ZAPISNIK sa petnaeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 31.10.2022. godine

ZAPISNIK sa dvanaeste vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 13.10.2022. godine

 

Akademska 2021/22. godina

 

ZAPISNIK sa jedanaeste vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 30.09.2022. godine

ZAPISNIK sa desete vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 13.09.2022.godine

ZAPISNIK sa četrnaeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 07.09.2022. godine

ZAPISNIK sa trinaeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 20.07.2022. godine

ZAPISNIK sa devete vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 01.07.2022.godine

ZAPISNIK sa dvanaeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 23.06.2022. godine

ZAPISNIK sa osme vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 15.06.2022.godine

ZAPISNIK sa jedanaeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 27.05.2022. godine

ZAPISNIK sa desete redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane u 27.04.2022. godine

ZAPISNIK sa sedme vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 20.04.2022.godine

ZAPISNIK sa šeste vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 06.04.2022. godine

ZAPISNIK sa pete vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 29.03.2022.godine

ZAPISNIK sa devete redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 18.03.2022. godine

ZAPISNIK sa osme redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 23.02.2022. godine

ZAPISNIK sa četvrte vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 09.02.2022. godine

ZAPISNIK sa treće vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 08.02.2022. godine

ZAPISNIK sa sedme redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 31.01.2022. godine

ZAPISNIK sa šeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 22.12.2021. godine

ZAPISNIK sa pete redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 30.11.2021. godine

ZAPISNIK sa druge vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 17.11.2021. godine

ZAPISNIK sa prve vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 09.11.2021. godine

ZAPISNIK sa četvrte redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 18.10.2021. godine

 

Akademska 2020/21. godina

 

ZAPISNIK sa treće redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 30.09.2021. godine

ZAPISNIK sa druge redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 07.09.2021.godine

ZAPISNIK sa prve redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 21.07.2021.godine

ZAPISNIK sa konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 16.07.2021. godine

ZAPISNIK sa druge redovne sjednice Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 23.06.2021.godine

ZAPISNIK sa 3. vanredne elektronske sjednice Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 03.11.2020.godine

ZAPISNIK sa druge redovne sjednice Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 22.10.2020.godine

 

 

Akademska 2019/20. godina

 

ZAPISNIK sa 2. vanredne elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli održane 30.09.2020.godine

ZAPISNIK sa 1. vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 22.09.2020.godine

ZAPISNIK sa prve redovne sjednice Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 17.09.2020.godine

ZAPISNIK sa konstituirajuće sjednice Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane 17.09.2020.godine

ZAPISNIK sa 3. vanredne elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli, održane 10.07.2020. godine

ZAPISNIK  sa 2. redovne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli, održane  07.07.2020. godine

ZAPISNIK sa 2. vanredne elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli, održane 18.06.2020. godine

ZAPISNIK sa 1. redovne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli, održane u 04.06. 2020. godine

ZAPISNIK sa 1. vanredne elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli, održane 01.06.2020. godine

ZAPISNIK sa konstituirajuće elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli, održane 01.06.2020. godine

ZAPISNIK sa 1. redovne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli, održane 07.05.2020. godine

ZAPISNIK sa 2. vanredne elektronske sjednice Upravnog  odbora Univerziteta  u  Tuzli, održane 03.04.2020. godine

ZAPISNIK sa 1. vanredne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli,  održane 06.03.2020. godine

ZAPISNIK sa 1. konstituirajuće  sjednice Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli, održane 06.03.2020. godine

ZAPISNIK sa 24. redovne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli,  održane 21.02.2020.  godine

ZAPISNIK sa 12. vanredne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli,  održane 07.02.2020. godine

ZAPISNIK sa 11. vanredne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli,  održane 24.01.2020. godine

ZAPISNIK sa 10. vanredne sjednice  Upravnog  odbora  Univerziteta  u  Tuzli,  održane 10.01.2020. godine