Registar domaćih publikacija

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 09.04.2024. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 19.02.2024. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 07.02.2024. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 10.01.2024. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 06.12.2023. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 15.11.2023. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 10.05.2023. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 08.02.2023. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 11.01.2023. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 07.12.2022. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 02.11.2022. god. – Pregled po fakultetima

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 19.10.2022. god. – Pregled po fakultetima

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 11.05.2022. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 09.03.2022. god. – Pregled po fakultetima

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 09.02.2022. god. – Pregled po fakultetima

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 08.12.2021. god. – Pregled po fakultetima

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA 2021

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA od 15.11.2019. do 05.06.2020. god. – Pregled po fakultetima

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po Odluci Senata od 17.02.2016. god

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA