EKONOMSKI FAKULTET

 

Ekonomski fakultet ima dugu i bogatu tradiciju naučno-istraživačkih aktivnosti. Putem naučno-istraživačke djelatnosti istražuju se aktuelni teorijski i praktični privredni problemi iz područja mikroekonomije, makroekonomije, javne uprave, marketinga, finansija, računovodstva, menadžmenta i poduzetništva.

Istraživačke aktivnosti su usmjerene na:

 

– Izradu naučno-istraživačkih studija, razvojnih studija, strategija, razvojnih programa i planova, ekspertiza i 
   slično;– Izradu elaborata o pretvorbama preduzeća, ekonomskih analiza, predinvesticijskih studija i biznis planova za
   potrebe poslovnog sektora tj. malih, srednjih i velikih preduzeća;– Pružanje istraživačko razvojnih usluga u realizaciji projekata analize opravdanosti i zaključivanja poslovnih
  aranžmana kojima se osigurava transfer tehnologija i know-how-a iz inostranstva prema domaće poslovnom
  sektoru;– Izradu analiza opravdanosti proširenja kapaciteta proizvodnih preduzeća te projekata koji će osigurati veću
   konkurentnost ovih preduzeća na tržištu;– Realizaciju projekata razvoja brenda kako bi se našim kompanijama pomoglo da razvijaju svoju tržišnu
  aktivnost i unapređuju svoju konkurentnost na, danas, izuzetno zahtjevnom domaćem i međunarodnom tržištu;
 

 

Navedene naučno-istraživačke aktivnosti se provode kroz realizaciju:– Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom i magistarskom studiju


– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od zainteresovanih privrednih subjekata (iz svih oblasti privrede),
   privrednih komora, regionalnih razvojnih agencija– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od različitih organizacija i fondova kao što su: naučni fondovi
   evropske unije, zemalja evropske unije i SAD
 
Rezultati naučno-istraživačkog rada su objavljeni u referentnim časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka (EBSCO, ECONLIT), ostalim časopisima (Ekonomska revija, Tranzicija), referentnim konferencijama i kongresima, te doktorskim (30) i magistarskim (79) disertacijama.