FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

 

U skladu sa globalnim promjenama koje se odigravaju u visokom obrazovanju i našem društvu misija Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli može se sagledati kroz četiri osnovne funkcije, od kojih je jedna naučno-istraživački rad, na kojeg se oslanja i izdavačka djelatnost.

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli je ustanova koja se pored obrazovanja stručnog i naučnog kadra u oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja i sporta bavi pružanjem usluga stručnog rada kako sa vrhunskim sportistima, tako i sa rekreativcima. Pošto smo jedina ustanova ovakvog tipa u regionu (Tuzlanskom kantonu) naše usluge koriste svi sportski kolektivi i pojedinci koji su uključeni u sve vidove organiziranih, bilo sportskih ili sportsko-rekreativnih aktivnosti našeg kantona.

Naučno-istraživački rad na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli se realizira na samom fakultetu, gdje postoji izdvojen prostor i oprema, ali i u Zavodu za sportsku medicinu Doma Zdravlja „Mustafa Mujbegović“ u Tuzli, gdje postoji oprema i stručni kadar za dijagnosticiranje funkcionalnih sposobnosti i rehabilitaciju.

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli nalazi se oprema za testiranje i mjerenje morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti ispitanika, posturalnog statusa ispitanika, te planiranje i programiranje trenažnog procesa i ostalih aktivnosti srodnog karaktera.

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, od 2004.godine izdaje naučni i stručni časopis „Sport – naučni i praktični aspekti“, koji izlazi 2 puta godišnje. Cilj i intencija časopisa je da se povećaju teoretska i praktična znanja iz oblasti sporta i kineziologije uopšte, te omogući svim naučnim radnicima i stručnjacima iz ove oblasti da promoviraju svoj rad te objavljuju svoja nova saznanja.

U časopisu se publiciraju radovi koji su podjeljeni u nekoliko sekcija: biomehanika sporta, testiranje i mjerenje u sportu, teorija treninga, metodologija i statistika i istraživačke metode, sport i zdravlje, sport za osobe sa posebnim potrebama, menadžment i marketing u sportu.

Časopis od 2008. Godine počinje da izlazi na engleskom jeziku, sa apstraktima na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, te samim tim prerasta u međunarodni časopis prepoznatljiv u regionu i šire. Sukladno rečenom časopis mijenja i naziv sa bosanskog na engleski jeik „Sport Scientific and Practical Aspects“. O uređenju časopisa vodi računa menadžment časopisa, međunarodni urednički odbor, savjetnički i recenzentski odbor, te urednici sekcija.

Rezultati naučno-istraživačkog rada su publikovani u referentnim časopisima (Sports Scientific and Practical Aspects indeksiran u bazama COBISS BH, CAB Abstracts, Physical Physical Education Index, Genamics Journal Seek, Open J-Gate, EBSCO Sportdiscus, DOAJ, Electronic Journals Index, Index Copernicus, getCITED, Google Scholar Beta, Scirus, NewJour; Acta KinesiologicaInternational Scientific Journal of Kinesiology indeksiran u bazama Thomson Web of Knowledge, OCLC, CAB Direct, CSA Illumina, Dimdi, OvidSP, EBSCO, ProQuest, Thomson End Note, Thoomson Reference Manager, Dialog, Datastar, Scirus, WorldCat, FirstSearch, NetLibrary, SilverPlatter, IndexCopernicus, COBIS BH, STN International, SAGE Collection, Google Scholar, Urlich's Web, NewJour, Open J-Gate; HOMOSPORTICUS indeksiran u bazama COBISS BH, Index Copernicus, EBSCOHost, SPORTdiscusTM with Full Text, SPONET, getCITED, CABI, Genamics, Journal Seek, NewJour, Open J-Gate, Urlichwe; izdavač Faculty of Sports and Physical Educaiton, University of Sarajevo; SPORTOLOGIA – Scientific Expert Journal of Anthropological Aspects of Sport, Physical Education and Recreation indeksiran u bazamaEBSCO Publishing Inc., Sportdsiscus Full Tex, Current Abstract; izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta Banja Luka; Serb Sports SCI, Serbian Journal of Sports Sciences indeksiran u bazama Index Copernicus, SCIndex, Sponet-sportscience onthe net, DOAJ, OpenJ-Gate, izdavač Sports Academy Belgrade i Sports Science: International Scientific Journal of Kinesiology indeksiran u bazama CAB Abstracts. CAB Abstracts of Hygene and Communicable Diseases, CABI Global Health, Directory of Open Access Journal (DOAJ), EBSCO SPORTDiscus with Full Text) i referentnim konferencijama i kongresima Međunarodni simpozijum sport i zdravlje, Međunarodni simpozijum “Sport, turizam i zdravlje”, Međunarodna naučna konferencija “Sportska dostignuća” I Međunarodni kongres iz oblasti Kineziologije “Nove tehnologije u sportu.”