RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

Rudarsko geološko građevinski fakultet svoju tradiciju naučno-istraživačkih djelatnosti započeo je 1958. godine koja se kreću od aplikativno primijenjenih do fundamentalnih istraživanja u rudarskoj privredi.

 

 

Danas u okviru Rudarsko geološko građevinskog fakulteta postoji 5 odsjeka:

 

– Rudarstvo

– Geologija

– Građevina

– Sigurnost i pomoć

– Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

 

Ekspertiza nastavnika i saradnika leži u oblastima:

 

– Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina

– Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

– Pripreman mineralnih sirovina i materijali

– Mehanika sa geomehanikom i geotehnika

– Geoenergetika, geotermomehanika i geoekologija

– Sigurnost i pomoć

– Geologija

– Mineralogija i petrologija

– Inženjersko-geološke discipline

– Hidrogeologija i hidrotehnika

– Građevinarstvo

– Prostorno planiranje, inženjerska grafika i numeričko modeliranje


Navedene naučno-istraživačke aktivnosti se provode kroz realizaciju:

– Istraživanja u okviru magistarskih radova, doktorskih disertacija i specijalizacija u inostranstvu

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih iz različitih fondova i grantova kao što su: Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta TK, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo energetike rudarstva i industrije, naučnih fondova Evropske unije, Vlade SAD, Njemačke, Italije, NATO program, WUS, AD Austrija itd.


Rezultati naučno-istraživačkog rada su objavljeni u referentnim časopisima, Zbornicima radova RGGF-a i ostalim referentnim izdanjima sa kongresa, simpozija, konferencija iz BiH i inostranstva za određenu naučnu oblast.