TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

Tehnološki fakultet u Tuzli osnovan je 1959.godine, kao prva visokoškolska institucija u Tuzli i kao prvi fakultet Univerziteta u Sarajevu, izvan Sarajeva. Smješten na prostoru s dugogodišnjom tradicijom u hemijskoj industriji, omogućavao je obrazovanje visokostručnih kadrova na već postojećim jedinicama bazične industrije, koji su mogli pratiti usavršavanja tehnoloških rješenja i osuvremenjivanja tehnoloških procesa. To je rezultiralo izradom značajnog broja naučnih i stručnih radova, elaborata, studija i projekata, u kojima su svoj doprinos dali i nastavnici Tehnološkog fakulteta. U brojnim stranim i domaćim časopisima objavljeno je preko 700 radova, studija, projekata, monografija i članaka nastavnika i suradnika Tehnološkog fakulteta. Fakultet hemijske tehnologije ima dugu i bogatu tradiciju naučno-istraživačkih aktivnosti koje se kreću od fundamentalnih do primijenjenih istraživanja.

 

 

Ekspertiza nastavnika i saradnika leži u oblastima:

 

– Rješavanje procesnih problema u postrojenjima hemijske i prehrambene industrije

– Procesi proizvodnje biogoriva (biodizela, bioplina)

– Istraživanje, razvoj i implementacija postupaka čistije proizvodnje

– Istraživanja mogućnosti proizvodnje biogoriva iz algi (prirodnih i laboratorijski uzgojenih)

– Istraživanja i razvoj postupaka hemijskog i termičkog recikliranja polimernih materijala (glikoliza, hidroliza, spaljivanje)

– Istraživanje i razvoj procesa energetskog iskorištavanja biomase

– Upravljanje krutim otpadom

– Istraživanje prisustva i sadržaja teških metala u vodama, tlu i hrani

– Istraživanje i razvoj novih prehrambenih proizvoda na bazi žitarica, voća , povrća, mlijeka i mesa

– Istraživanje i razvoj u oblasti ugljikohidrata (žitarice, brašno, kruh, tjestenina, čokolada, keks, bombone)

– Istraživanja i razvoj novih tehnoloških procesa u oblasti hemijske i prehrambene industrije

– Istraživanja i razvoj novih procesa i postupaka u oblasti zaštite čovjekove okoline

– Procesi aerobnog kompostiranja u reaktorskim i nereaktorskim sistemima, istraživanja utjecaja različitih faktora na brzinu procesa, modeliranje, simulacija i optimizacija procesa

– Analiza, sinteza i projektovanje tehnoloških procesa

– Integracija procesa

– Optimiziranje potrošnje vode i energije u procesima hemijske i prehrambene industrije

 


Navedene naučno-istraživačke aktivnosti se provode kroz realizaciju:

 

– Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom i magistarskom studiju

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od zainteresovanih privrednih subjekata iz oblasti hemijske i prehrambene industrije

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od Federalnog Ministarstva obrazovanja nauke i kulture –FMONK

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od Kantonalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta-MONKS TK

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od fondova različitih nevladinih organizacija (WUS, Soros)

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od različitih fondova EU (EUREKA, FP -7, TEMPUS, IPA…)

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od vlada različitih Europskih zemalja koji su rezultat bilateralne suradnje na polju nauke (Slovenija, Holandija, Švicarska, Austrija, SAD, Njemačka)

 


Rezultati naučno-istraživačkog rada su objavljeni u referentnim časopisima (CC, SCI indeksi) (Biosystems Engineering, Process Safety and Environmental Protection, International Journal of Chemical Reactor Engineering, Biodegradation, TTEM, Chemical Engineering Journal, AIChE Journal, Ind. Eng. Chem. Res., Acta alimentaria, … ), ostalim časopisima (Agriculturae Conspectus Scientificus-ACS, Technologica Acta, Kemija u industriji, Hemijska industrija, Mljekarstvo, … ), referentnim konferencijama i kongresima, i doktorskim disertacijama (75) i magistarskim tezama (155).