Novosti

 

Javni poziv za podršku i pokroviteljstvo naučno-popularnim projektima, učešću u suorganizaciji naučnih i naučno-stručnih manifestacija i skupova u 2024. godini

Objavljeni Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini

Objavljen Javni poziv Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2024. godini

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

Posjeta Univerzitetu u Pečuhu

Pozivi objavljeni u okviru COST akcije CA20138

Poziv studentima III ciklusa studija i mladim istraživačima na Treće susrete mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih, matematičkih i medicinskih nauka i inženjeringa (STEMM)

Rezultati međunarodne naučno-istraživačke saradnje Univerziteta u Tuzli i Sveučilišta u Splitu objavljeni u časopisu “Molecules”

Konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2024. godinu

Hubert H. Humphrey Fellowship program stipendiranja američke vlade za akademsku 2025/2026

Konkurs za dodjelu Fulbright stipendija za strane studente za akademsku 2025/2026 godinu

KONKURS za izbor članova Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Održan kick-off sastanak u okviru projekta ReHeatEas

Održana Erasmus+ prezentacija mobilnosti od strane profesora iz Turske na razmjeni

Donacija Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Poziv za nominacije za nagradu „Danubius Young Scientist Award 2024“ i učešće na Ljetnoj školi o regionalnoj saradnji 19. Dunavske rektorske konferencije (DRC)

Poziv na Ljetnu školu u organizaciji Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta u Ljubljani za 2024. godinu

Poziv za prijave na istraživačku stipendiju GO STYRIA

Poziv za učešće na konferenciji „WAY OF NEW LIFE: Bridging Horizons in Artificial Intelligence, Robotics, Cybersecurity, Smart Cities, and Digital Economy”

Objavljen program stipendiranja fondacije MATSUMAE za 2025. godinu

POZIV ZA OBUKU U OKVIRU COST AKCIJE „Network on water-energy-food nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond – NEXUSNET”

Poziv za prijavu kandidata za doktorski program

Poziv za iskazivanje interesa za sredstva iz granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke po osnovu međunarodnih sporazuma

Rezultati Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2024-2025. godina

Na Univerzitetu u Tuzli održan je Okrugli sto posvećen internacionalizaciji univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini

Poziv za prijavu na match-making događaj ‘Green Technologies, Energy, and Digitalization for a Sustainable Future /Zelene tehnologije, energija i digitalizacija za održivu budućnost’

Rezultati međunarodne naučno-istraživačke saradnje objavljeni u časopisu Frontiers in Chemistry

Održano javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini

Održana Treća redovna sjednica Rektorske konferencije BiH

Održana info sesija “Horizont Evropa: Grantovi Evropskog istraživačkog savjetaˮ

BEST OF SOUTH-EAST – stipendijski program za 2024./2025. godinu

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini

Info sesija “Horizont Evropa: Grantovi Evropskog istraživačkog savjeta”

Obavještenje o uspostavi Registra pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija

Javni poziv za izražavanje interesa institucija i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu

Objavljena dva poziva za prijavu na Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) programe u 2023. godini

Održana 7. zajednička naučna konferencija u okviru Berlinskog procesa

 

 

A R H I V A       2022/23     2021/22     2020/21