Novosti

 

Poziv za prijavu radova na 8. Međunarodnoj studentskoj konferenciji tehničkih nauka – ISC 2023

Održana radionica o “Erasmus+ mogućnostima u oblasti stručnog obrazovanja i obučavanja (VET) i visokog obrazovanja”

Održana info sesija Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata

INFO SESIJA: Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata

Međunarodna naučno–stručna konferencija WEB3 & BLOCKCHAIN u Bosni i Hercegovini

IV Međunarodna konferencija o zaštiti okoliša – ICED 2023

Poziv za kratkoročne naučne misije (STSM) u okviru COST-akcije INNOGLY

Održano predstavljanje programa NATO-a “Nauka za mir i sigurnost” – zajedničkim istraživanjima do inovativnih rješenja u oblasti sigurnosti

Profesor Elvis Ahmetović izabran za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenju tehničkih nauka

U Mostaru dodijeljene federalne nagrade za nauku za 2022. godinu

Univerzitet u Tuzli prva institucija upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Dodijeljena priznanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Prijatelj nauke na Univerzitetu u Tuzli

Dodjela priznanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Prijatelj nauke na Univerzitetu u Tuzli

Stipendije za postdoktorska istraživanja na Univerzitetu u Siegenu

PREDSTAVLJENI PROJEKTI ODOBRENI PO KONKURSU FMON ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI.

Univerzitet u Gracu objavio poziv za prijave za stipendiju Best of South-East za ak. 2023/24. godinu

Održan Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli

Poziv naučnim istraživačima za upis u Registar istraživača

Javno predstavljanje projekata odobrenih po konkursu F MON za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini – najava

Održana info sesija o Interreg- IPA CBC programu (HR-BA-ME)

Dan međunarodne mobilnosti Univerziteta u Tuzli – najava

Radni sastanak predstavnika Kantonalne privredne komore Tuzla i Univerziteta u Tuzli

Poziv za prijavu na programme u okviru Marie Skłodowska-Curie Actions-COFUND 2022

INFO SESIJA O Interreg- IPA CBC PROGRAMU (HR-BA-ME)

Predstavnici Univerziteta u Tuzli u posjeti Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla

Prezentacija Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA)

IPA cooperation projects unlocking the regional integration potential of the Western Balkans (WB) ONLINE

SAJAM INOVACIJA

Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal?

OBRAZAC ZAHTJEVA ETIČKOM KOMITETU ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

 

 

A R H I V A       2021/22     2020/21