Webinar “Otvorena nauka i prava intelektualne svojine” 21.10.2020.

 

Ured za NIR
Tel/fax:035 300 528
E-mail: nir@untz.ba EURAXESS Centar Bosne i Hercegovine organizuje webinar na temu “Otvorena nauka i prava intelektualne svojine” koji će se održati 21.10.2020. godine (srijeda), u periodu od 9:00-13:00 časova.

Webinar će biti organizovan kao interaktivna obuka. Svi zainteresovani koji prijave učešće na webinaru dobiće email sa materijalom koji bi trebali da pročitaju prije održavanja obuke. Obuka je namijenjena zaposlenim u naučnim institucijama koji rade ili namjeravaju da se bave naučnoistraživačkim radom i/ili projektima, kao i cjelokupnoj naučnoj zajednici.

Webinar će biti organiziran on-line preko MS TEAMs platforme i potrebna je prethodna registracija. Registracija je otvorena do 18.10.2020. godine. Link za pristup Webinaru biti će objavljen 19.10.2020. godine.

Više informacija je dostupno na:
https://ncp.ba/vijesti/posts/2020/october/webinar-na-temu-otvorena-nauka-i-prava-intelektualne-svojine/