Novosti za akademsku 2022/23. godinu

 

Rezultati Javnog poziva za za dodjelu podrške izdavanju akademskih i naučnih časopisa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka u 2023. godini

Rezultati Konkursa za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih  i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini

Poziv za prijavu radova za konferenciju Recent Trends And Applications Of Soft Computing In Engineering (RTASCE'24)

Objavljeni rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

Otvoren poziv za Nagradu za istraživanje u polju nauka o životu za 2023. godinu

Otvoren poziv za Starter grant Evropskog istraživačkog savjeta (ERC)

Poziv na učešće u Ljetnoj školi „Clean Energy Advocacy Network Towards Climate Neutral Europe – Clean Energy Roadmap“

Održana panel diskusija u organizaciji 14. Dana BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini: “Research Funding – Horizon awareness and challenges “

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

PANEL DISKUSIJA U ORGANIZACIJI 14. DANA BHAAAS-A U BOSNI I HERCEGOVINI: “Research Funding – Horizon awareness and challenges”

Objavljen poziv za prijavu na program Fulbright Visiting Student Researcher za akademsku 2024/25. godinu

Objavljen poziv za prijavu na program stipendiranja Hubert H. Humphrey koji finansira američka vlada

Održana info sesija: QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

Poziv za prijave na Sajam inovacija, nauke i kreacija Maker Faire Sarajevo 2023

Javni poziv za za dodjelu podrške izdavanju akademskih i naučnih časopisa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka u 2023. godini

Osmi poziv za podnošenje prijava za UNESCO /PhosAgro /IUPAC grantove za istraživačke projekte iz zelene hemije

Konkurs za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini

Poziv na info sesiju: QUO VADIS ACADEMIA:Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

Konkurs iz oblasti pisanja projekata

Poziv za međunarodnu konferenciju „Prema društvu znanja i profesijama budućnosti“ u organizaciji EUSDR

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2024.-2025. godine

Poziv za prijave na Međunarodnu naučno–stručnu konferenciju WEB3 & BLOCKCHAIN u Bosni i Hercegovini

Poziv za prijavu radova na 8. Međunarodnoj studentskoj konferenciji tehničkih nauka – ISC 2023

Održana radionica o “Erasmus+ mogućnostima u oblasti stručnog obrazovanja i obučavanja (VET) i visokog obrazovanja”

Održana info sesija Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata

INFO SESIJA: Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata

Međunarodna naučno–stručna konferencija WEB3 & BLOCKCHAIN u Bosni i Hercegovini

IV Međunarodna konferencija o zaštiti okoliša – ICED 2023

Poziv za kratkoročne naučne misije (STSM) u okviru COST-akcije INNOGLY

Održano predstavljanje programa NATO-a “Nauka za mir i sigurnost” – zajedničkim istraživanjima do inovativnih rješenja u oblasti sigurnosti

Profesor Elvis Ahmetović izabran za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenju tehničkih nauka

U Mostaru dodijeljene federalne nagrade za nauku za 2022. godinu

Univerzitet u Tuzli prva institucija upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Dodijeljena priznanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Prijatelj nauke na Univerzitetu u Tuzli

Dodjela priznanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Prijatelj nauke na Univerzitetu u Tuzli

Stipendije za postdoktorska istraživanja na Univerzitetu u Siegenu

PREDSTAVLJENI PROJEKTI ODOBRENI PO KONKURSU FMON ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI.

Univerzitet u Gracu objavio poziv za prijave za stipendiju Best of South-East za ak. 2023/24. godinu

Održan Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli

Poziv naučnim istraživačima za upis u Registar istraživača

Javno predstavljanje projekata odobrenih po konkursu F MON za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini – najava

Održana info sesija o Interreg- IPA CBC programu (HR-BA-ME)

Dan međunarodne mobilnosti Univerziteta u Tuzli – najava

Radni sastanak predstavnika Kantonalne privredne komore Tuzla i Univerziteta u Tuzli

Poziv za prijavu na programme u okviru Marie Skłodowska-Curie Actions-COFUND 2022

INFO SESIJA O Interreg- IPA CBC PROGRAMU (HR-BA-ME)

Predstavnici Univerziteta u Tuzli u posjeti Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla

Prezentacija Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA)

IPA cooperation projects unlocking the regional integration potential of the Western Balkans (WB) ONLINE

SAJAM INOVACIJA

Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal?

OBRAZAC ZAHTJEVA ETIČKOM KOMITETU ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

 

 

A R H I V A       2021/22     2020/21