Službe Univerziteta u Tuzli

 

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Šejla Fazlić, dipl. pravnik – šef službe
Tel: 00 387 (0) 35 300 532
Fax: 00 387 (0) 35 300 547
e-mail: sejla.fazlic@untz.ba

 

Nađa Salkić, bachelor prava – sekretar Senata
Tel: 00 387 (0) 35 300 507
e-mail:  nadja.salkic@untz.ba

 

Ahmo Muhić, dipl. pravnik – viši stručni saradnik univerzitetskih organa
Tel: 00 387 (0) 35 300 538
e-mail: ahmo.muhic@untz.ba

 

 – viši stručni saradnik za radne odnose
Tel: 00 387 (0) 35 300 523
e-mail:

 

Šejla Zahirović – stručni saradnik za radne odnose
Tel: 00 387 (0) 35 300 518
e-mail: sejla.zahirovic1@untz.ba

 

Mr.sci. Amra Pezić, dipl. inž. el. – viši stručni saradnik za website
Tel: 00 387 (0) 35 283 448
e-mail: amra.pezic@untz.ba

 

Enida Sarajlić – viši referent u pisarnici
Tel: 00 387 (0) 35 300 536
e-mail: enida.sarajlic@untz.ba

 

Šahsena Novalić – referent u pisarnici
Tel: 00 387 (0) 35 300 536
e-mail: sahsena.novalic@untz.ba

 

Lejla Kamberović – arhivar
e-mail: lejla.kamberovic@untz.ba

 

 

Služba za ekonomske poslove

Alden Osmanbegović, dipl.oec. – direktor za ekonomske poslove
Tel: + 387 (0) 35 300 525
Fax: + 387 (0) 35 300 547
e-mail: alden.osmanbegovic@untz.ba

 

 

Odjeljenje finansija

Fikreta Jahić, dipl. ecc.  – šef odjeljenja
Tel: 00 387 (0) 35 300 503
Fax: 00 387 (0) 35 300 547
e-mail: fikreta.jahic@untz.ba


Admir Muharemović – referent za plan i analizu
Tel: 00 387 (0) 35 300 527
Enisa Delić – Likvidator
Tel: 00 387 (0) 35 300 519
Ajša Jaganjac – referent za obračun plaća
Tel: 00 387 (0) 35 300 516
Sanela Halidović – glavni blagajnik
Tel: 00 387 (0) 35 300 540
Nikolić Delfija – saradnik na pripremi dokumentacije za trezor
Tel: 00 387 (0) 35 300 519
Nermina Muharemović – saradnik na pripremi dokumentacije za trezor
Tel: 00 387 (0) 35 300 516
Elvisa Golać – saradnik na pripremi dokumentacije za trezor
Mirha Ahmetović

 

Odjeljenje računovodstva

Dževdeta Zahirović, MA ekonomije – šef odjeljenja
Tel: 00 387 (0) 35 300 508
Alma Sarajlić, dipl.ecc. – glavni finansijski knjigovođa
Tel: 00 387 (0) 35 300 527
Jasminka Mulaibrahimović – finansijski knjigovođa
Tel: 00 387 (0) 35 300 543
Jelena Iković, dipl.ecc.  – finansijski knjigovođa
Tel: 00 387 (0) 35 300 545
Sabrina Kuranović – knjigovođa stalnih sredstava i sitnog inventara
Tel: 00 387 (0) 35 300 520
Amela Imamović – robnomaterijalni knjigovođa u Studentskom centru
Tel: 00 387 (0) 35 252 208

 

Fax: 00 387 (0) 35 300 521

e-mail:finans@untz.ba

 

Odjeljenje javnih nabavki

Enida Omerhodžić, dipl.ecc. – viši stručni saradnik
Tel: 00 387 (0) 35 300 530
e-mail: enida.omerhodzic@untz.ba
Nermina Šabanović, dipl.ing.teh. -viši stručni saradnik
Tel/fax: 00 387 (0) 35 300 515
e-mail: nermina.sabanovic@untz.ba
Amir Šabović, dipl. pravnik -viši stručni saradnik
Tel/fax: 00 387 (0) 35 300 548
e-mail: amir.sabovic@untz.ba
Selma Dautović, diplomirani pravnik – viši stručni saradnik
Tel: 00 387 (0) 35 300 523
e-mail: selma.dautovic1@untz.ba
Aldin Omerović, bach.-inž. građevinarstva
Tel: 00 387 (0) 35 300 523
e-mail: aldin.omerovic@untz.ba

 

 

Tehnička služba

Evelina Zukić , dipl.ing.el. – šef službe
e-mail: evelina.zukic@untz.ba
Ilvana Ikinić, dipl. ing. zaštite na radu i životne sredine – viši stručni saradnik
e-mail: ilvana.ikinic@untz.ba
Aneta Jokić Vidović – viši stručni saradnik za građevinsko održavanje
e-mail: aneta.j.vidovic@untz.ba
                          

Tel: 00 387 (0) 35 277 586