Dokumenti generirani u procesu izrade Strategije

 

 

STRATEGIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI ZA PERIOD 2021-2027. GODSTRATEGIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI
ZA PERIOD 2021.-2027. GODINA

 

 

 

 


Uputsvo za izradu Strategije razvoja Univeziteta

 

Akcioni plan izrade Strategije razvoja Univerziteta

 

Odluka  i imenovanju Tima za izradu Stretegije razvoja Univerziteta
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 11.03.2020. godine

 

ODLUKA o imenovanju izvršnih timova za izradu strateških područja Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2020 –2027
Odluka je donesena od strane Tima za izradu strateškog plana razvoja Univerziteta u Tuzli dana 23.04.2020. godine

 

Odluke o imenovanju Izvršnih timova strateških područja _ 1_2_3

 

STRATEŠKI OKVIR STRATEGIJE RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI

 

Analiza stanja – unutarne i vanjsko okruženje

 

SWOT matrica – snage, slobosti, prilike i prijetnje

 

PESTEL matrica – politički, ekonomski, društveni, tehnološki, ekološki, pravni faktori

 

Interesno – uticajne grupe  – unutarnji i vanjski korisnici

 

 

Strateški fokusi Univerzita

 

Vizija i misija Univerziteta

 

Strateški ciljevi i indikatori strateških ciljeva

 

OPERATIVNI OKVIR STRATEGIJE RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI