Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.07.2020. godine

 

STRATEGIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI ZA PERIOD 2021-2027. GODSTRATEGIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI
ZA PERIOD 2021.-2027. GODINA

 

 

 

 

Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina predstavlja krovni planski dokument Univerziteta čiji cilj je osigurati osnovu za plansko usmjeravanje razvoja Univerziteta.  S ciljem rasta i razvoja integriranog Univerziteta u Tuzli te brže implementacije Zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, od primarnog značaja bilo je izraditi integrisani razvojni dokument odnosno sveobuhvatan strateški plan razvoja Univerziteta u Tuzli koji je pretočen u Strategiju razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina. Usklađena sa strateškim prioritetima razvoja Tuzlanskog kantona i Federacije BiH u oblasti obrazovanja, planskim periodom i dokumentima Europske Unije, zakonskim okvirom, postojećim resursima i aktuelnim trendovima u oblasti sistemskog prisupa razvoju obrazovanja i upravljanja viskoškolsim institucijama, Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli time dobiva poseban značaj u daljem razvoju Univerziteta.

 

Uvažavajući potrebu za planskim usmjeravanjem razvoja Univerziteta u Tuzli, ali i osiguranja strateških pravaca razvoja jasnih i primjenljivih na nivou cijelog Univerzieta, Senat Univerziteta u Tuzli je na sjednici održanoj 11.3.2020. godine utvrdio potrebu  izrade Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za sedmogodišnji period 2021.-2027. godina.  Nakon utvrđene potrebe, doneseni su akti odnosno imenovana tijela za izradu Strategije čime su osigurani interni ljudski kapaciteti Univerziteta na izradi Strategije. Senat je donio Odluku o imenovanju Tima za izradu sedmogodišnjeg strateškog plana razvoja Univerziteta u Tuzli. Za voditelja Tima imenovan je dr.sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta a za kovoditelja Tima dr.sci. Aljo Mujčić, redovni profesor Fekulteta elektrotehnike. Odluka o imenovanju Tima za izradu sedmogodišnjeg strateškog plana razvoja Univerziteta u Tuzli broj 03-1507-1-8.1/20. Formirani Tim proširen je dodatnim članovima, te prošireni Tim za izradu sedmogodišnjeg strateškog plana razvoja Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu: Tim za izradu Strategije razvoja UNTZ) čine 25 članova. Po zaduženju iz prethodno navedene Odluke, Tim za izradu Strategije razvoja UNTZ donio je Odluku o imenovanju izvršnih timova za izradu strateških područja Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021. – 2027. godina broj 03-1507-1-8.1/20-1 kojom je imenovano ukupno devet timova za devet strateških područja. U pripremnom procesu izrade Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina izrađeno je Uputstvo za izradu Strategije razvoja UNTZ  koje ima za  cilj da osigura jasne i sažete upute sudionicima u izradi Strategije o načinu izrade pojedinih dijelova Strategije te harmoniziran i sinhroniziran pristup izradi strateškog dokumenta, ali i doprinose nepostajanju nejasnoća procesu izrade.