Akti Univerziteta u Tuzli – SMJERNICE

 

SMJERNICE za izradu/usklađivanje studijskih programa na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2023/24. godine
Smjernice je donio Senat na sjednici održanoj 12.04.2023. god.

 

ODLUKA o dopuni Smjernica za izradu plana realizacije i organizacije nastave u akademskoj 2022/23. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 02.11.2022. god.

SMJERNICE za izradu plana realizacije i organizacije nastave u akademskoj 2022/23. godini
Smjernice su donesene na sjednici Senata održanoj 07.09.2022. god.


SMJERNICE za izradu plana realizacije nastave u akademskoj 2020/21. godini
Smjernice su donesene na sjednici Senata održanoj 09.09.2020. god.

 

SMJERNICE za izradu plana realizacije nastave u akademskoj 2019/20. godini
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.09.2019. godine

 

 

SMJERNICE za izradu studijskih programa III ciklusa studija
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

 

 

SMJERNICE za inoviranje nastavnih planova i programa na fakultetima/akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2011/2012. godine
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

 

Povratak