Održan radni sastanak u okviru Erasmus+ projekta „STINT“ u Gentu (Belgija)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.03.2017. godine

 

 

Univerzitet KU Leuven bio je domaćin radnog sastanka u okviru projekta STINT Erasmus+ programa, koji je održan u periodu od 13. – 16. marta 2017. godine u Gentu, Belgija. Projekt “Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education / STINT)“ realizuje se u okviru programske aktivnosti 2, KA 2 – Capacity Building in the field of Higer Education.

 

Tokom dvodnevnog rada domaćini sa KU Leuven su predstavnicima javnih univerziteta u BiH prenijeli svoja bogata iskustva iz oblasti međunarodne saradnju pri čemu su između ostalog obrađene teme iz oblasti razmjene studenta i nastavnog osoblja, upravljanja međunarodnim projektima, osiguranja kvaliteta, nostrifikacije i ekvivalencije inostranih diploma. Iskustva zapadnoevropskih partnera u projektu sa ove i narednih planiranih radionica bi trebala poslužiti univerzitetima iz BiH u daljem razvoju njihovih strategija internacionalizacije.

 

Pored javnih univerziteta iz BiH i domaćina KU Leuven iz Belgije – Tehnološki kampus iz Genta, učesnici projekta STINT su i Politehnički univerzitet iz Porta – Portugal (Instituto Politehnico Porto) i Univerzitet Buckinghamshire New University iz Velike Britanije (London).

 

Sa Univerzitet u Tuzli na ovom radnom sastanku učestvovali Alma Tanović, viši stručni saradnik Ureda za pitanja NIR-a, Merima Baraković, viši stručni saradnik Ureda za međuuniverzitetsku saradnju i student Amel Dizdarević.

 

Održan radni sastanak u okviru Erasmus+ projekta „STINT“ u Gentu (Belgija)