Novosti

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Matea Lozić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 02.12.2022. godine O B A V I J E S T Matea Lozić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stavovi odgajatelja, učitelja i nastavnika prema uključivanju djece s Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Salibašić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE   Kandidat Selma Salibašić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa organizacijske predanosti zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima” dana 14.12.2022. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Read more

Poziv za VIII Međunarodnu znanstveno-stručnu studentsku konferenciju SKEI 2023. “Digitalizacija i inovacije“

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLITuzla, 01.12.2022.   Sveučilište/Univerzitet “Vitez“ sa partnerima organizira VIII. međunarodnu znanstveno-stručnu studentsku konferenciju SKEI 2023, pod nazivom “Digitalizacija i inovacije“.     Zadovoljstvo nam je pozvati Vaše profesore i studente da prijave svoje radove, a sve informacije o Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dušica Plavšić, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET Univerzitetska 1Tuzla O B J A V L J U J E Kandidat Dušica Plavšić, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj vitamina D kod pacijenata sa Korona-virusnom bolešću (COVID-19)“ Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Josipa Marijanović, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 29.11.2022. godine O B A V I J E S T Josipa Marijanović, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,45 Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Safet Planjac, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 29.11.2022. godine O B A V I J E S T Safet Planjac, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,00 Read more