Plan realizacije nastave

 

 Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu 

 


 
AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojene 01.11.2023. god. 

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojene 15.11.2023. god. 

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 01.11.2023. god. – II ciklus studija

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – III ciklus studija

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

MAŠINSKI FAKULTET

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

MEDICINSKI FAKULTET

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

PRAVNI FAKULTET

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 
 
 


RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Plan realizacije nastave za akademsku 2023/24. godinu – usvojen 

 

 

Plan realizacije nastave    2022/23     2020/21