MISLIM DAKLE, BIRAM NAUKU e-UNIVERZITET U TUZLI

MISLIM DAKLE, BIRAM NAUKU E-UNIVERZITET U TUZLI

 

Univerzitet u Tuzli osigurava najbolji studij na svih 123 studijska programa, od biomedicinskih, tehničkih, humanističkih i društvenih nauka na 12 fakulteta i jedne umjetničke akademije, od dodiplomskog, master, do doktorskog studija. Tradicija od 47 godina visokog obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli kao i priznatost naših diploma u svijetu, najbolji su dokaz prepoznatljivosti i uspjeha naših studenata i alumnija.

MISLIM DAKLE, BIRAM NAUKU
e-UNIVERZITET U TUZLI

Više informacija potražite na web platformama www.otvoreni.untz.ba i www.untz.ba

 

                                   

 

Novosti / Prezentacije

 

Dani otvorenih vrata Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli 

 

U cilju promocije Tehnološkog fakulteta i pomoći pri odabiru upisa maturanata na fakultet, dana 29.03.2024. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je manifestacija “Dani otvorenih vrata Tehnološkog fakulteta”.

 

 


OBAVJEŠTENJE 

U skladu s Procedurom za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli kriterij vrednuje se uspjeh na eksternoj maturi.

godina.