MISLIM DAKLE, BIRAM NAUKU e-UNIVERZITET U TUZLI

MISLIM DAKLE, BIRAM NAUKU E-UNIVERZITET U TUZLI

 

Univerzitet u Tuzli osigurava najbolji studij na svih 123 studijska programa, od biomedicinskih, tehničkih, humanističkih i društvenih nauka na 12 fakulteta i jedne umjetničke akademije, od dodiplomskog, master, do doktorskog studija. Tradicija od 47 godina visokog obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli kao i priznatost naših diploma u svijetu, najbolji su dokaz prepoznatljivosti i uspjeha naših studenata i alumnija.

MISLIM DAKLE, BIRAM NAUKU
e-UNIVERZITET U TUZLI

Više informacija potražite na web platformama www.otvoreni.untz.ba i www.untz.ba

 

                                   

 

Novosti / Prezentacije

 

 

UNTZ - LOGOODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024/25. godine
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 10.07.2024. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2024/2025 godini, broj: 01-44-JN-10/24 od 08.05.2024. godine

 

 

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

 

Konačna rang-lista objavit će se 12. 07. 2024. godine, a upis primljenih kandidata obavit će se od 15. 07. do 19. 07. 2024. godine.

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

 

Privremena rang-lista kandidata objavit će se do 05. 07. 2024. godine, konačna rang-lista objavit će se 12. 07. 2024. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se od 15. 07. do 19. 07. 2024. godine

 

 

Upiši Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Upiši Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

 

Organizujemo graditelje našeg društva od 1958.godine. Započni studij na jednom od pet naših programa. Studiraj na I, II i III ciklusu studija: Rudarstvo, Geologija, Građevinarstvo, Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, Sigurnost i pomoć, Upravljanje kriznim situacijama i sigurnosnim protokolima. Nudimo zanimanja za kojima postoji potražnja na tružištu radne snage.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Studentskog centra na Radio KameleonSa Jusufom Džihanovićem, direktorom Studentskog centra razgovarali smo o uslovima koje nudi Studentski centar Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

 

Osnivanjem prvog (Tehnološkog) fakulteta u Tuzli, kao dijela Univerziteta u Sarajevu (pored Više Rudarske-tehničke škole osnovane 1958. godine) pojavila se potreba za smještajem i ishranom studenata, na čemu se ubrzo počele odgovarajuće pripreme.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Ekonomskog fakulteta na Radio KameleonProf.dr. Meldina Kokorović-Jukan o mogućnostima koje pruža Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

 

Tradicija ekonomskog obrazovanja na prostoru Sjevernoistočne Bosne i Hercegovine prisutna je preko 130 godina. Tokom više od 40 godina postojanja četverogodišnjeg i 50 godina postojanja dvogodišnjeg visokog obrazovanja, Ekonomski fakultet uvijek je nastojao da njegovi diplomanti budu osposobljeni za obavljanje različitih poslova u oblasti ekonomije i upravljanja poslovnim procesima u organizacijama.

 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU NA SVA TRI CIKLUSA STUDIJA UNIVERZITETA U TUZLI U AK. 2024/25. GOD.KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2024/25. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 19.06.2024. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2024/25. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 19.06.2024. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
Informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 534

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2024/25. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 19.06.2024. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA – MEDICINSKI FAKULTET
Informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 534

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 26.06.2024. god.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 22.05.2024. god.

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 22.05.2024. god.

 

Zahtjev za priznavanje inostrane kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Fakulteta elektrotehnike na Radio KameleonProf.dr. Emir Mešković o mogućnostima Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli koje pruža potencijalnim brucošima (VIDEO)

 

U okviru Univerziteta u Tuzli kao organizaciona jedinica Univerziteta, djeluje Fakultet elektrotehnike. Na Fakultetu elektrotehnike u okviru studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo postoje sljedeća usmjerenja: Automatika, robotika i industrijska informatika, Elektroenergetske mreže i sistemi, Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Računarstvo i informatika, Telekomunikacije i informacione tehnologije.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Medicinskog fakulteta na Radio KameleonDr.med.sc. Melisa Lelić o Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te šta budući studenti mogu očekivati (VIDEO)

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je osnovan 1976. godine. Kao naučno-nastavna organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli, organizuje i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polju temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih nauka na Studiju medicine – Opšti smjer, za sticanje zvanja doktor medicine, a na Odsjeku zdravstvenih studija za sticanje zvanja diplomirani medicinski tehničar/sestra, diplomirani fizioterapeut, diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, diplomirani inžinjer medicinske radiologije i diplomirani inžinjer sanitarnog zdravstva.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Farmaceutskog fakulteta na Radio KameleonProf. dr. Nahida Srabović o mogućnostima koje se pružaju studentima sa završenim Farmaceutskim fakultetom (VIDEO)

 

Farmaceutski fakultet kao organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli osnovan je akademske 2004/05. godine. Po završetku ovako koncipiranog studija Farmacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, student stiče zvanje magistra farmacije (mr. ph), a nakon obavljenog stručnog staža i položenog stručnog ispita, stiče licencu za samostalan rad u sistemu zdravstvene zaštite na za to predviđenim poslovima i zadacima.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Akademije dramskih umjetnosti na Radio KameleonProdekan za umjetničko – istraživački rad mr. sci. Damir Altumbabić, redovni profesor o mogućnostima upisa na Akademiju dramskih umjetnosti (VIDEO)

 

Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli osnovana je Odlukom Skupštine Tuzlanske županije 28. decembra 1998. godine. Na Akademiji su aktivna dva odsjeka: “Gluma” i “Produkcija”.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Pravnog fakulteta na Radio KameleonProf.dr. Edina Šehrić: “Za pravnika je bitno da ima nešto što ga vuče naprijed da postiže više”

 

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli nudi visokokvalitetno pravno obrazovanje s modernim pristupom nastavi i praktičnim iskustvom. Budući maturanti koji ga upišu imaju priliku stjecati temeljno znanje i vještine potrebne za uspješnu karijeru u pravnom sektoru, uz mogućnosti za profesionalni razvoj i saradnju s stručnjacima iz prakse.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta na Radio Kameleon

Prof.dr. Kemal Gutić otkriva sve o mogućnostima Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet je za više od 5 decenija svog postojanja prošao kroz više razvojnih faza kontinuiranog mijenjanja i usavršavanja organizacionih i sadržajnih formi. Zašto upisati baš ovaj Fakultet i koje su to mogućnosti koje nudi saznajte u novoj epizodi “Internaut show-a”.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Mašinskog fakulteta na Radio Kameleon

Prof.dr. Alan Topčić: Saznajte sve o mogućnostima koje pruža Mašinski fakultet (VIDEO)

 

Pitate se koji fakultet odabrati? Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli pruža širok spektar studijskih programa i usmjerenja, omogućujući studentima da se specijaliziraju u oblastima kao što su Energetika i termo-fluidni inženjering, Proizvodno mašinstvo te Mehatronika. Više o mogućnostima ovog Fakulteta otkrio nam je dekan, prof.dr. Alan Topčić.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Filozofskog fakulteta na Radio Kameleon

Prof. dr. Nihada Delibegović-Džanić: “Na Filozofskom fakultetu nije puko studiranje, već mnogo više”

 

Pitate se koji fakultet odabrati? Ako ste zainteresirani za humanističke i društvene nauke, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli je optimalan izbor. S čak 13 odsjeka pruža širok spektar mogućnosti koje će zadovoljiti raznolike interese studenata. Gost Internaut Show-a bila je dekanesa prof. dr. Nihada Delibegović – Džanić i upravo smo pričali o svim mogućnostima koje ovaj Fakultet nudi.

 

 

Univerzitet u Tuzli - prof.dr. Vesna Bratovčić - upisna politika ak. 2024/25. god.Prof. dr. Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu u emisiji RTV TK “Dobro jutro” o upisnoj politici za akademsku 2024./2025. godinu

 

Prof. dr. Vesna Bratovčić u emisiji je govorila o razmjeni studenata Univerziteta u Tuzli u sve dijelove Evrope i šire i istakla kao poebnost u odnosu na druge univerzitete, i još mnogo toga…

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Prirodno-matematičkog fakulteta na RTVTKPromocija Prirodno-matematičkog fakulteta budućim studentima (VIDEO)

 

Pogledajte u videu šta potencijalnim studentima nudi Prirodno-matematički fakultet. O tome govori dekan prof. dr. Vedad Pašić.

 

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Studentskog centra i Udruženja studenata "Studenjak"Najpristupačniji smještaj za sve potencijalne studente (VIDEO)

 

O smještajnim kapacitetima, načinu i uslovima prijavljivanja u Studentske domove u videu govore Jusuf Džihanović, direktor Studentskog centra Univerziteta u Tuzli i predsjednik Udruženja studenata “Studenjak” Selvir Duraković.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Ekonomskog fakulteta na RTVTKPromocija Ekonomskog fakulteta u Tuzli u Jutarnjem programu RTV TK (VIDEO)

 

Dekanica prof. dr. Meldina Kokorović-Jukan i prof. dr. Bahrija Umihanić predstavili su studijske programe, način i uslove studiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i sve što buduće studente očekuje nakon upisa na ovaj fakultet.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Centra za sport, kulturu i umjetnost i Studentskog parlamentaUniverzitet u Tuzli predstavio potencijalnim studentima vannastavne aktivnosti (VIDEO)

 

Sekretar Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli Alan Alagić, MA i predstavnik Studentskog parlamenta Jasmin Demirović govorili su šta potencijalni studenti pored obrazovnog aspekta mogu u slobodno vrijeme upražnjavati od aktivnosti koje se tiču sporta, kulture i umjetnosti.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Medicinskog fakulteta na RTVTKŠta Medicinski fakultet nudi potencijalnim studentima (VIDEO)

 

O Medicinskom fakultetu kao i o svim drugim bitnim informacijama u videu govorile su dr. sci. Melisa Lelić, doc. i dr. sci. Emin Grbić, doc.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Akademije dramskih umjetnosti na RTVTKZašto upisati Akademiju dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

 

O studijskim programima Akademije dramskih umjetnosti u Jutarnjem programu RTV TK govorili su red. prof. Damir Altumbabić, prodekan za umjetničko-istraživački rad i studentica Eldina Duvnjaković. Alumnista Jasmin Mekić uživo se javio iz Grada Rijeka i govorio o svojim iskustvima prilikom studiranja.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Filozofskog fakulteta na RTVTK

Zašto upisati Filozofski fakultet (VIDEO)

 

Filozofski fakultet, na Jutarnjem programu RTV TK, predstavili su prof.dr. Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta, prof.dr. Gabriel Pinkas, prodekan za NIR i alumnistica Selma Mujkić Soydan, stručna savjetnica i saradnica za odnose sa javnošću u Maarif školama u Sarajevu.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Farmaceutskog fakulteta na RTVTK

Zašto upisati Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

 

O zahtjevima tržišta i studenata, atraktivnosti studijskih programa u Jutarnjem programu RTV TK govorili su dr. sci. Esmeralda Dautović, doc. i Dalila Halilčević , viša asistentica. O svojim iskustvima prilikom studiranja govorila je alumnistica Deana Požegić.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Pravnog fakulteta na RTVTKŠta Pravni fakultet nudi potencijalnim studentima (VIDEO)

 

O Pravnom fakultetu trenutnim i novim studijskim programom “Javna uprava” kao i o svim drugim bitnim informacija u videu govorile su dr. sci. Edina Šehić, vanr. prof. i Jasmina Berbić, asistentica. Alumnistica Lejla Mašić govorila je o stečenim znanjima na ovom fakultetu koja su joj pomogla u poslovnoj karijeri.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Tehnološkog fakulteta na RTVTK

Promocija Tehnološkog fakulteta budućim studentima (VIDEO)

 

Pogledajte u videu šta potencijalnim studentima o nudi Tehnološki fakultet, o tome govori prodekanica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Edisa Papračanin i prof. dr. Abdul Đozić.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta na RTVTK

Zašto upisati Rudarsko -geološko – građevinski fakultet (VIDEO)

 

O iskustvima studiranja na ovom fakultetu govorio je iz Njemačke alumnista David Ćivić. Prof. dr. Elvir Babajić i studentica Alma Imamović predstavili su odsjeke ovog fakulteta, posebno su istakli sticanja praktičnih znanja.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Fakulteta za tjelesni odgoj i sport na RTVTK

Zašto upisati Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

 

O internacionalizaciji, zahtjevima tržišta i studenata, atraktivnosti studijskih programa u Jutarnjem programu RTV TK govorili su prof. dr. Muris Đug, prodekan za naučno-istraživački rad i Emin Mujezinović, viši asistent. O svojim iskustvima prilikom studiranja govorio je alumnista Armin Bukvić.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Mašinskog fakulteta na RTVTK

Promocija Mašinskog fakulteta u Tuzli u Jutarnjem programu RTV TK (VIDEO)

 

V.d. dekana prof. dr. Alan Topčić, studentica Džejla Ibrahimović i uspješni alumnista Boris Stjepić, predstavili su studijske programe, način i uslove studiranja na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, resurse kojima Mašinski fakultet raspolaže i sve što buduće studente očekuje nakon upisa na ovaj fakultet.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na RTVTK

Zašto upisati Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (VIDEO)

 

Zašto upisati Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i koje mogućnosti pruža budućim studentima Fakultet koji je prepoznatljiv u regionu i šire, u emisiji Jutarnji program RTV TK, govore prof. dr. Mirela Duranović i prof. dr. Lejla Kuralić Čišić.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Fakulteta elektrotehnike na RTVTK

Promocija Fakulteta elektrotehnike na Jutarnjem programu RTV TK (VIDEO)

 

Promocija Fakulteta elektrotehnike u Jutarnjem programu RTV TK već postaje tradicionalna pred početak upisa studenata u novu akademsku godinu. Ovaj put u nešto drugačijem formatu, dekanesa prof. dr. Nerdina Mehinović gostujući u studiju RTV TK, prodekan za nastavu i studentska pitanja prof.dr. Emir Mešković i uspješni alumnista Admir Kulić, predstavili su studijske programe, način i uslove studiranja na FET-u, resurse kojima FET raspolaže i sve što buduće studente očekuje nakon upisa na ovaj fakultet.

 

 

Dani otvorenih vrata Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli 

 

U cilju promocije Tehnološkog fakulteta i pomoći pri odabiru upisa maturanata na fakultet, dana 29.03.2024. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je manifestacija “Dani otvorenih vrata Tehnološkog fakulteta”.

 

 


OBAVJEŠTENJE 

U skladu s Procedurom za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli kriterij vrednuje se uspjeh na eksternoj maturi.