Administrativno osoblje

 

MOBILNOST

Administrativno osoblje zaposleno po ugovoru o radu na Univerzitetu u Tuzli može učestvovati samo u ERASMUS+ programima mobilnosti.


Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije!


Kontakt informacije

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija
br. 8)
E-mail: international@untz.ba
Tel: +38735 300 526
Fax: +38735 300 528

 
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
 
      – Erasmus +