Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2023/24. na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu, Njemačka (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 23.03.2023. godine
(Prva objava: 23.01.2023. godine)

 

Dragi studenti, objavljujemo nove datume za prijavu za Erasmus+ stipendija na IPU u Berlinu.

ROK ZA PRIJAVU JE 22.05.2023. GODINE.

Ured nominuje studente 29.05.2023. godine.

 

U nastavku možete pogledati  sve potrebne informacije za prijavu na stipendije.

 

Međunarodni Univerzitet za psihoanalizu – IPU u Berlinu, Njemačka objavio je konkurs za dodjelu ukupno četiri (4) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2023/24. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Odsjeka za pedagogiju-psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Dvije (2) stipendije su namijenjene našim studentima I ciklusa studija koji bi na studijskom programu BS Psychology na IPU Berlin slušali nastavu na njemačkom jeziku, te je potrebno minimalno poznavanje njemačkog jezika nivoa B2.

 

Dvije (2) stipendije su namijenjene našim studentima II ciklusa studija koji bi na studijskom programu MA Psychology na IPU Berlin imali opciju odabira slušanja nastave ili na engleskom ili na njemačkom jeziku. Potrebno je minimalno poznavanje engleskog odnostno njemačkog jezika nivoa B2.

 

Ukoliko se ne jave studenti II ciklusa za mobilnost, stipendije se mogu prebaciti za studente I ciklusa i obrnuto.

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

 

Lista studijskih programa i predmeta koji se nude:

https://www.ipu-berlin.de/international-office/studierende/auslaendische-studierende/austauschstudium-an-der-ipu/

 

Više informacija pogledati na
https://www.ipu-berlin.de/international-office/studierende/auslaendische-studierende/,
https://www.ipu-berlin.de/international-office/studierende/auslaendische-studierende/guide-for-international-students/,
https://www.ipu-berlin.de/international-office/.

 

Kontakt osoba na IPU Berlin: Yuliya Salauyova, Erasmus Institutional Coordinator, International Office; Tel.:+49 30 300 117-723; E-Mail: yuliya.salauyova@ipu-berlin.de; international@ipu-berlin.de.

 

ROK ZA PRIJAVU JE 22.05.2023. GODINE

Ured nominuje studente 29.05.2023. godine putem online forme:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=17b1gGy8CU2Bn9X1O0s875bYN54U-uFDsIsJBMtY4RFUMzFKVEo3TUs3VVZDQUhQSkZUQzZPMDhCTS4u

Nakon toga, nominovane studente će kontaktirati sa IPU Berlin i dati im dalje upute za apliciranje.  

 

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV na engleskom jeziku (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
  8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
  9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
  10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ IPU BERLIN. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534