OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKO RADA – Hatidža Nurkić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 01.11.2021. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Hatidža Nurkić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj ekološkog i konvencionalnog načina uzgoja na morfološka i hemijska svojstva paprike (Capsicum annuum)“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 22.11.2021. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Besim Salkić, docent
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Emir Imširović, docent
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Midhat Glavić, docent
  nastavni predmet „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“
  Tehnološki fakultet fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

Ekološka proizvodnja podrazumijeva proizvodnju hrane koja ujedinjuje najbolju praksu u pogledu zaštite okoliša i klime, očuvanje prirodnih resursa, poštovanje visokih standarda za dobrobit životinja, uz primjenu prirodnih tvari i procesa. Iako kod organske proizvodnje imamo manji prinos, tu je dominantan kvalitet proizvoda, što zbog modernijeg načina života, ali i zbog samog zdravlja čovjeka. Agrotehnika proizvodnje kod organske poljoprivrede u odnosu na konvencionalnu proizvodnju razlikuje se prvenstveno po tome što se u organskoj proizvodnji ne smiju upotrebljavati sintetski pripravci za zaštitu bilja, mineralna gnojiva i sjeme sorata nastalih genetskim inžinjeringom.
Cilj istraživačkog rada jeste uporediti uticaj načina uzgoja paprike na otvorenom polju gdje vladaju potpuno prirodni uslovi, odnosno postaviti hipoteze o tome da li je uočeno ili ne pozitivno djelovanje organskog načina uzgoja u odnosu na konvencionalni način.
Za eksperimentalni rad uzeta je kultura paprika, koja pripada vrhu najtraženijeg povrća na području BiH zajedno sa paradajzom i krastavcem. Kao najvažniji zaključci izvedeni nakon rezultata istraživačkog rada izdvajaju se sljedeći: (1) Masa ploda je srazmjerna u odnosu na način uzgoja, tako da su sorta i hibrid imali najveće vrijednosti pri konvencionalnom načinu uzgoja, kao i dužina ploda, (2) Ističu se promjer ploda i debljina perikarpa koji su sličnih vrijednosti između dva načina uzgoja, (3) Količina vitamina C kod sorte Amanda pri ekološkom načinu uzgoja je u pola manja nego pri konvencionalnom načinu uzgoja, dok je tu negdje i hibrid Dimentio koji ima dosta veću vrijednost vitamina C pri konvencionalnom načinu uzgoja, (4) Suprotna situacija je kod količine kiselina, gdje sorta i hibrid imaju veće vrijednosti pri organskom načinu uzgoja u odnosu na konvencionalni način, (5) U ispitivanim uzorcima ukupna količina šećera (ukupni invert) je niža ili približno jednaka u odnosu na prirodni invert, tj. redukujuće šećere, tako da količina šećera je veća kod konvencionalnog uzgoja paprike.