Poziv za prijavu na programme u okviru Marie Skłodowska-Curie Actions-COFUND 2022

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528/526
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 04.11.2022.god.

 

U okviru poziva Marie Skłodowska-Curie Actions-COFUND 2022, Programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont Evrope 2021.-2027., otvreni su pozivi za prijave na tri programa: doktorski, postdoktorski i program razmjene osoblja.

 

Pozivi za prijave na doktorski i postdoktorski program (Doctoral and Postdoctoral Programme) otovreni su do 09.02.2023. godine.

 

Svi detalji o grantu i kriterijima poziva za prijave na doktorski i postdoktorski program te obaveznoj /pratećoj dokumentaciji mogu se naći na sljedećem linku.

 

MSCA COFUND 2022 (HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01)

  1. Doctoral programme: HORIZON-TMA-MSCA-Cofund-D HORIZON TMA MSCA Cofund Doctoral Programme,  HORIZON Unit Grant [HORIZON-AG-UN]
  2. Postdoctoral programme: HORIZON-TMA-MSCA-Cofund-P HORIZON TMA MSCA Cofund Postdoctoral programme,  HORIZON Unit Grant [HORIZON-AG-UN]

Pozivi za prijave na program za razmjenu osoblja (Staff Exchanges Programme) otvoren je do 08.03.2023. godine.

 

Detalji o grantu i kriterijima poziva za prijave na program razmjene osoblja te obaveznoj /pratećoj dokumentaciji, mogu se naći na sljedećem linku.

 

MSCA Staff Exchanges 2022 (HORIZON-MSCA-2022-SE-01)

  1. Staff Exchanges: HORIZON-TMA-MSCA-SE HORIZON TMA MSCA Staff Exchanges, HORIZON Unit Grant [HORIZON-AG-UN]