Nj.E. Ambasador Roem Kono održao predavanje na Univerzitetu u Tuzli

Nj.E. Ambasador Roem Kono održao predavanje na Univerzitetu u Tuzli

Nj.E. Ambasador Roem Kono je 02.03.2022.godine na Univerzitetu u Tuzli održao predavanje pod nazivom Bhinneka Tunggal Ika “Unity in Diversity”: Introducing the Indonesian Official National Motto.

-.-.-.-.-

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 04.03.2022.godineNj.E. Ambasador Roem Kono je 02.03.2022.godine na Univerzitetu u Tuzli održao predavanje pod nazivom Bhinneka Tunggal Ika “Unity in Diversity”: Introducing the Indonesian Official National Motto.

 

Predavanje je imalo za cilj upoznati nas sa značenjem riječi Bhinneka Tunggal Ika (Jedinstvo u različitosti), koji ima jako važno značanje za narod Indonezije, to je državni moto Indonezije. Predavanju su prisustvovali studenti Filozofskog fakulteta, odsjeka za Politologiju.

 

Također, je održan sastanak sa rektoricom prof. dr. Nerminom Hadžigrahić, prorektoricom Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu prof.dr. Vesnom Bratovčić, dekanicom Filozofskog fakulteta, prof. dr. Nihadom Delibegović Džanić.

 

[SLGF id=13112]