OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Davor Arnautović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla,14.11.2022. godine

 

Davor Arnautović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Roditeljska podrška djeci uključenih u futsal”, dana 15.12.2022. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Alen Kapidžić, redovni profesor – predsjednik
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  2. dr. sci. Tarik Huremović, vanredni profesor- mentor i član
    Uža naučna oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  3. dr. sci. Osman Lačić, redovni profesor, član
    Uža naučna oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Dževad Džibrić, redovni profesor za užu naučnu oblast „ Teoreskko-metodičke osnove sporta “ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.


REZIME RADA

Osnovni cilj ovog istraživanja jeste utvrđivanje stavova i mišljenja roditelja koliko su spremni podržati svoju djecu da se bave futsalom tj. odrediti intenitet stavova i motiva roditelja djece uključenih u futsalu.
Istraživanje je uključivalo 204 roditelja (očevi i majke) djece uključenih u futsal starosne dobi od 8 do 18 godina. Klubovi iz kojih su djeca uključena u futsal su iz Futsal klubova: KMF Zdravlje Brčko (Brčko), KMF Ugljevik (Ugljevik), KMF Policajac (Banja Luka), KMF Seljak (Livno), KMF Bosna Kompred (Tuzla), FC Salines (Tuzla), GFC Sarajevo (Sarajevo), KMF Doboj (Doboj), MNK Kasakada (Gračanica), KMF Mostar SG Staklorad (Mostar). Sva djeca su redovno trenirala u trajanju od najmanje godinu dana u svojim klubovima, učestalošću od 3 puta u toku sedmice.
U ovom radu koristena je teorijska analiza i servey istraživačka metoda. Od tehnika za prikupljanje podataka koristilo se anonimni anketni upitnik „Skala roditeljske potpore djeci u sportu (Bosnar, 2003) namjenjen roditeljima. Sama skala razlikuje 4 oblika roditeljske podrške, a odgovori na čestice davali su se na pet-stepenoj (Likertovoj skali) tako da je minimalni mogući rezultat bio 25, a maksimalni 125 bodova.
Iz setova varijabli, koje se tiču roditeljskih vjerovanja u pozitivne učinke bavljenja futsalom po zdravlje njihove djece, ispitani roditelji su svoje slaganje sa navedenim tvrdnjama iskazali sa najvećom frekvencijom odgovora na Likertovoj skali 5 „potpuno tačno“ i 4 „uglavnom tačno“, u visokom procentu – 87,33 %, čime se mogla prihvatiti podhipoteza H1 koja glasi: Pretpostavlja se da će roditelji iskazati vjerovanja u dobrobit bavljenja futsalom svoga djeteta. U vezi sa varijablama, koje opisuju roditeljsko osiguranje materijalnih uslova za bavljenje futsalom, takođe smo dobili da se 93,16 % ispitanih roditelja slaže sa navedenim tvrdnjama čime je potvrđena podhipoteza H2 koja glasi: Pretpostavlja se da će roditelji iskazati spremnost za osiguranje materijalnih uslova za bavljenje futsalom svoga djeteta. Iz seta varijabli, koje opisuju roditelje kao modele, takođe se može vidjeti da su ispitani roditelji svoje slaganje sa navedenim tvrdnjama iskazali u procentu od 88 %, u što potvđuje podhipotezu H3 koja glasi: Pretpostavlja se da će roditelji služiti kao model za bavljenje futsalom svoga djeteta. Set varijabli, koje odražavaju roditeljsko ponašanje koje pozitivno potkrepljuje bavljenje futsalom njihove djece, takođe pokazuje da se 88,85 % ispitanih roditelja slaže sa navedenim tvrdnjama, te se stoga može prihvatiti podhipoteza H4 koja glasi: Pretpostavlja se da će roditeljsko ponašanje biti pozitivno potkrepljenje djetetu za bavljenje futsalom. Kako su su sve četiri podhipoteze roditeljske podrške djeci za bavljenje futsalom potvrđene, može se prihvatiti generalna hipoteza H koja glasi: “Pretpostavlja se da će roditelji iskazati podršku djeci za bavljenje futsalom”.

Iz svega navedenog može se konstatovati da je roditelj ključan i njegova podrška za bavljenje futsalom svoga djeteta. Roditelj je taj koji futsal kao sportsku aktivnost doživljava kao odgojno-obrazovni potencijal.