OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ines Aganović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

 

Kandidat Ines Aganović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom “Upravljanje stresom u funkciji motivacije zaposlenika”, dana 05.10.2023. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Selma Smajlović, docent/član uža naučna oblast „Menadžment i uptavljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA


Pojam stresa je nešto sa čime se susrećemo svakodnevno, pojam koji se ne može izbjeći, ali i pojam o kojemu se jako malo razgovara danas. Predstavlja prirodni odgovor organizma na uznemirujuće situacije. Ponekad može biti i pozitivan jer ubrzava rad našega uma i povećava koncentraciju, dok dugotrajna izloženost stresu dovodi pojedinca do negativnih posljedica kao što su sagorijevanje i umanjena motivacija za obavljanjem redovnih poslovnih aktivnosti.
Kratkotrajni stres u poslovnom pogledu može djelovati pozitivno na pojedince jer povećava motivaciju za radom, potiče pojedinca na ispunjavanje zadataka u rokovima i takva vrsta stresa na radnom mjestu je poželjna. Upravljanje stresom u današnje vrijeme jako je bitno. Kako smo svi izloženi užurbanom načinu života gdje nemamo dovoljno vremena da ispunimo sve svoje privatne obaveze uz previše poslovnih obaveza razumljiva je pojava stresa. Zbog toga prevencija stresa i pravilno upravljanje stresom vrlo je bitno.
Sam rad polazi od osnovnih pojmova, vrste i teorija motivacije i radne učinkovitosti kao ključnih faktora uspjeha te se objašnjava pojam, vrste i manifestacije stresa i moguća rješenja za njegovo suzbijanje na poslu. Za potrebe ovoga rada provedeno je istraživanje putem anketnog upitnika nad zaposlenicima 100 preduzeća, koji su se izjašnjavali na varijable iskazane u anketnom upitniku. Istraživanjem se utvrdilo kako postoji visok uticaj stresa na zaposlenike i kao takav on u velikoj mjeri utiče na njihovu motivaciju i radnu učinkovitost.
Rezultati istraživanja upućuju da je potrebno što više razvijati svijest o prisutnosti stresa na radnom mjestu te pronaći što bolji način kako ga suzbiti.
Ključne riječi: stres, motivacija, radna učinkovitost, poslovne aktivnosti