Poziv za učešće na međunarodnim konferencijama o kulturnoj diplomatiji 2022 u organizaciji Akademije za kulturnu diplomaciju

Ured za NIR

Tel: 035 300 528

e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba

Tuzla, 11.05.2022.god.

Poziv za učešće na međunarodnim konferencijama o kulturnoj diplomatiji 2022 u organizaciji Akademije za kulturnu diplomaciju

Akademija za kulturnu diplomaciju organizira niz međunarodnih konferencija koje će se održavati tokom godine i širom svijeta. Konferencije pružaju priliku široj publici za aktivno sudjelovanje u raspravama s eminentnim osobama iz područja međunarodne politike, diplomatije, kulture, akademske zajednice, civilnog društva i privatnog sektora.

Pregled konferencija i način prijave za učešće dostupni su preko linka u nastavku: https://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?en_conferences-f