Ispitni rokovi za akademsku 2022/23. godinu

 

Ispitni rokovi za akademsku 2022/23. godinu

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – treći septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – aprilski rok

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – januarsko-februarski rok

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god.– dopuna za treći septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – treći septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god.–januarski-aprilski-junsko-julski-septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. -Poslovna administracija –  junsko-julski-septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – izborni predmeti – II ciklus

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Elektrotehnika i računarstvo

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski rok

Tehnički odgoj i informatika

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – aprilsko-junsko-julski rok

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski-septembarski rok

Edukacija trenera u sportu

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski-septembarski rok

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – treći septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – korigovani septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – aprilski-junsko-julski-septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – januarsko-februarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – jun – septembar – III ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – aprilski rok – III ciklus studija

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. 

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – treći septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – korigovani septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski-korigovani rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski-septembarski rok

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opći studij medicine

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – januarsko-februarski rok

 

Odsjek zdravstvenih studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. -aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – januarsko-februarski rok

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god.

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

PMF–ispitni-rokovi-ak-2022-23-god-iii-septembarski-rok – treći septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god.

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god.

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. -aprilski rok

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2022/23. god. – januarsko-februarski rok

 

 

 

A R H I V A       2022/23      2021/22     2020/21