Dan otvorenih vrata u okviru Erasmus+ ECOBIAS projekta

Na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsjeku za biologiju Univerziteta u Tuzli, održan je Dan otvorenih vrata u okviru ECOBIAS Erasmus+ projekta, dana 24.5.2022. godine. U ovoj aktivnosti u laboratorijama Odsjeka za biologiju učesnici Dana otvorenih vrata su upoznati sa novim programom drugog ciklusa studija Ekomonitoring i bioindikacija voda.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 24.05.2022. god.


 

 

                   

 

 

 

 

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsjeku za biologiju Univerziteta u Tuzli, održan je Dan otvorenih vrata u okviru ECOBIAS Erasmus+ projekta, dana 24.5.2022. godine.

 

U ovoj aktivnosti u laboratorijama Odsjeka za biologiju učesnici Dana otvorenih vrata su upoznati sa novim programom drugog ciklusa studija Ekomonitoring i bioindikacija voda, nakon čega su se kasnije na terenu u okviru prostora Zaštićenog pejzeža Konjuh imali priliku upoznati sa metodologijom uzorkovanja i rukovanja terenskom opremom dobivenom kroz Erasmus+ ECOBIAS projekat.

 

Ovom prilikom je Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta nastavio aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana biodiverziteta.

 

Prilog o terenskoj primjeni opreme je dostupan na sljedećem linku:

 

 

Dan otvorenih vrata u okviru Erasmus+ Ecobias projekta