OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mario Filipović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Mario Filipović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza korpusa amaterskih prevoda vulgarizama u odabranim filmovima Martina Scorsesea (A Corpus-Based Analysis of Amateur Translations of Profanities in Selected Martin Scorsese Films)“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 08.09.2022. u 12 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Tanja Pavlović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  2. dr. sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  3. dr. sc. Mirza Džanić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Jasmina Hanić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast, „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Zbog svoje kompleksne prirode, interkulturalno prevođenje vulgarizama predstavlja ogroman problem prilikom titlovanja filmova. Ono što je uvrijedljivo, neprikladno ili taboo tema u jednoj kulturi, ne mora nužno biti u ostalim.
Ovaj rad nastoji identifikovati strategije kojima se služe amaterski prevodioci prilikom prevođenja vulgarizama sa engleskog na bosansko/hrvatsko/srpski (B/H/S) jezik. Rad je zasnovan na analizi korpusa koji se sastoji od vulgarizama iz odabranih američkih filmova. Tri filma koje je režirao Martin Scorsese su izabrana jer obiluju vulgarizmima i obrađuju slične teme: gangsteri, mafija, nasilje, seksualno ekplicitan sadržaj i upotreba opojnih droga. Odabrani filmovi su Dobri momci (1990), Pokojni (2006) i Vuk sa Wall Streeta (2013). Vulgarizmi su podijeljeni u petnaest kategorija na osnovu klasifikacije koju je predložio Ávila-Cabrera (2016). Povrh toga, analizirani su i na osnovu prevodilačkih strategija koje su korištene prilikom titlovanja. Sedam prevodilačkih strategija u ovom radu se baziraju na podjeli prevodilačkih strategija za titlovanje koje su predložili Díaz-Cintasi Remael (2007).
Polazna hipoteza u ovom radu je da se ne koriste sve prevodilačke strategije podjednako. Pojedine strategije se koriste više nego druge, a razlog tome je obično povezan sa tipom vulgarizma koji se prevodi.
Rezultati se, većinom, slažu sa polaznom hipotezom. Odabir strategije jako često zavisi od tipa vulgariza koji se prevodi. Određene strategije dominiraju u upotrebi prilikom prevođenja određenih tipova vulgarizama. Shodno tome, i određeni tipovi vulgarizama se često prevode koristeći određene strategije.