Okrugli sto “Doprinos Prof. dr. Galiba Šljive razvoju bosanskohercegovačke historiografije”, LJUT 2023

Univerzitet u Tuzli - LJUT 2023 - Okrugli sto “Doprinos Prof. dr. Galiba Šljive razvoju bosanskohercegovačke historiografije”

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na Okrugli sto “Doprinos Prof. dr. Galiba Šljive razvoju bosanskohercegovačke historiografije” koji će se održati 08. juna 2023. godine u 12 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tuzla, 02.06.2023. god.

 

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na Okrugli sto “Doprinos Prof. dr. Galiba Šljive razvoju bosanskohercegovačke historiografije” koji će se održati u četvrtak, 08. juna 2023. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Organizacija okruglog stola: “Doprinos prof. dr. Galiba Šljive razvoju bosanskohercegovačke historiiografije”, podrazumijeva naučni osvrt na obiman i nemjerljivo vrijedan naučni rad prof. dr. Galiba Šljive koji je neumorno radio na istraživanju i proučavanju nacionalne historije Bosne i Hercegovine, posebno njenog najburnijeg i najosjetljivijeg perioda 19. stoljeća. Naučni rezultati prof. dr. Galiba Šljive rezultat njegovog dugogodišnjeg napornog i sveobuhvatnog rada, zasnovanog na iscrpnim istraživanjima u brojnim arhivima u Bosni i Hercegovini i drugim evropskim zemljama. Ciljevi okriglog stola su, pored ostalog, predočiti i ukazati široj javnosti rezultate naučnog rada prof. dr. Galiba Šljive, ali i odavanje priznanja prof.dr. Galibu Šljivi za izvanredan doprinos historijskoj nauci.