Predavanje “Autizam u doba korone”


Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 04.06.2020. godine

 

Drugi dan ovogodišnjeg jubilarnog 25. Ljetnog Univerzitet u Tuzli obilježen je interesantnim predavanjem dr.sci. Nenada Glumbića, redovnog profesora na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu.

U svom predavanju pod nazivom Autizam u doba korone profesor Glumbić je učesnike upoznao sa podacima o modelima pružanja podrške osobama sa autizmom tokom trajanja vanrednog stanja izazvanog COVID-19, kao i o načinima reagovanja roditelja i terapeuta na kriznu situaciju. Također, iznio etičke dileme sa kojima su se susreli terapeuti za autizam u svijetu i kod nas tokom ove svjetske pandemije. Profesor Glumbić je dio tima terapeuta za autizam, psihologa, defektologa i ljekara iz Srbije koji su napravili online savjetovalište osobama sa autizmom i njihovim roditeljima/starateljima. Korisnici nisu samo osobe iz Srbije, već ima ih iz BiH i ostalih dijelova Balkana. Također, kroz stvarne primjere iz prakse, profesor Glumbić je objasnio fenomene nerealnog optimizma i empatijskog umora, što su posebne teme za roditelje djece sa autizmom.

LJUT 2020 – AUTIZAM U DOBA KORONE