OBAVJEŠTENJE

 

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 02.10.2020. god. 

Obavještavaju se studenti fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli da će se upis u naredne godine svih ciklusa studija u akademsku 2020/21. godinu obaviti od 05. do 09. oktobra 2020. godine. Upisne materijale moći će uzeti u skriptarnicama Univerziteta u periodu od 05. do 09. oktobra 2020. godine kako slijedi:

 

1.    Skriptarnica na Tehnološkom fakultetu – materijale mogu uzeti studenti
Tehnološkog, Ekonomskog, Mašinskog, Prirodno-matematičkog, Farmaceutskog i Pravnog fakulteta u periodu od 09:00-15:00h;

 

2.    Skriptarnica na Medicinskom fakultetu – materijale mogu uzeti studenti
Medicinskog, Edukacijsko-rehabilitacijskog i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u periodu od 09:00-15:00h;

 

3.    Skriptarnica na Filozofskom fakultetu – materijale mogu uzeti studenti
Filozofskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport  i Akademije dramskih umjetnosti u periodu od 09:00-15:00h;