OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Asmira Husić Mulabećirović, doktor medicine

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 22.02.2023. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Asmira Husić Mulabećirović, doktor medicine će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more