OBAVIJEST O ODBARNI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elvir Muminović, bachelor inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 22.02.2024. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Elvir Muminović, bachelor inženjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more