Završena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prvog objekta, "Građevine 1" u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Završena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prvog objekta “Građevine 1” u Kampusu Univerziteta u Tuzli

  Dana 21.02.2024. godine izvršena je primopredaja Glavnog projekta Građevine 1 (objekat Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet). Time su se stekli uslovi za pokretanje postupka izdavanja odobrenja za građenje. Zahtjev za ishodovanje odobrenja za građenje predat je Read more