OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Džemal Kovačević

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 15.09.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

 

da će mr.sci. Džemal Kovačević, dana 16.10.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Istraživanje uticaja istorije oblikovanja i zaostalih naprezanja na preciznost nelinearne FE simulacije kod razovja sklopova izrađenih iz lima, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Jasmin Halilović, docentizabran za užu naučnu oblast „Mašinske konstrukcije” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Denijal Sprečić, redovni profesorizabran za užu naučnu oblast “Mašinski elementi i mehanizmi” (ekv. uža naučna oblast „Mašinske konstrukcije”) na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Nedeljko Vukojević, redovni profesorizabran za užu naučnu oblast “Mašinski elementi i konstrukcije” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici (ekv. uža naučna oblast „Mašinske konstrukcije” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),  član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, u Gimnaziji “Meša Selimović” u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.