Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu u Novom Sadu (Srbija)

1FUTURE - Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu u Novom Sadu (Srbija)

 

U periodu od 04-06. decembra 2023. god. Univerzitet u Novom Sadu organizovao je sastanak i studijsku posjetu u okviru “jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU – 1FUTURE” projekta kojem su prisustvovali profesori Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta ispred Univerziteta u Tuzli.

U okviru studijske posjete predstavljeni su studijski programi i predmeti koji se izučavaju na Univerzitetu u Novom Sadu a odnose se na teme koje su obuhvaćene 1FUTURE projektom – održivost i klimatske promjene. Upriličena je posjeta i obilazak Naučno-tehnološkog parka, kao i međuprojektni trening koji je obuhvatio 5 međunarodnih projekata koji se realizuju na Univerzitetu u Novom Sadu.

U drugom dijelu posjete održani su sastanci menadžmenta tokom kojih su prezentovani i analizirani dosadašnji rezultati u realizaciji 1FUTURE projekta, te planirane dalje aktivnosti i dinamika njihove realizacije.

 

Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu u Novom Sadu (Srbija)