OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Stipe Čelan, MA

UNIVERZITET U TUZLI

S E N A T

Tuzla, 11.05.2022. godine

O B J A V LJ U J E

da će Stipe Čelan, MA, dana 13.06.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Uticaj dodatka propolisa, različitog botaničkog i geografskog porijekla na profil antioksidanasa i mikroelemenata u medu, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Aida Crnkić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Aldina Kesić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  4. Dr.sci. Mirza Ibrišimović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast  „Medicinska biologija i mikrobiologija“ na University of Sarajevo school of science and Technology, SSST, član,
  5. Dr.sci. Zora Pilić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Fizikalna hemija“ na Fakultetu Prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaru, član

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.