ODLUKA o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine

UNTZ - LOGO

Senat Univerziteta u Tuzli na 22. vanrednoj sjednici održanoj 01.10.2021. godine, donio je ODLUKU o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine, koju možete u nastavku pogledati…

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Broj: 03- 5155-1-5/21
Tuzla, 01.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 60. stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17,15/191 17/21) i člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Zaključkom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-33-001672-9/21 od 16.09.2021. godine, Senat Univerziteta u Tuzli na 22. vanrednoj sjednici održanoj 01.10.2021. godine,  donio je

ODLUKU o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine, koju možete u nastavku pogledati:

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 01.10.2021. god.