Održan pripremni sastanak u okviru projekta Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja BiH/Strengthening of Internationalisation of B&H Higher Education– STINT

Održan pripremni sastanak u okviru projekta Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja BiH/Strengthening of Internationalisation of B&H Higher Education– STINT

Ured za pitanja NIR-a
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel/fax: 035 300 526/ 300 528
Email: nir@untz.ba, international@untz.ba
Tuzla, 01.02.2016. god.

  

Predstavnici Univerziteta u Tuzli učestvovali su pripremnom sastanku u okviru ERASMUS+ projekta Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja BiH/Strengthening of Internationalisation of B&H Higher Education – STINT, koji je održan u periodu od 24. do 27.01.2016. godine u Ghentu, Belgija. Na sastanku su predstavljeni radni paketi i njima predviđene aktivnosti koje će se provoditi u okviru trajanja projekta.

 

Projekt Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja BiH/Strengthening of Internationalisation of B&H Higher Education– STINT odobren je u oktobru 2015. godine u okviru ERASMUS+ KA2 programa, a za cilj ima unaprijediti internacionalizaciju i mobilnost osoblja i studenata sa univerziteta u BiH.


Pored Univerziteta u Tuzli, u projektu učestvuju i svi drugi javni univerziteti u BiH (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Zenici, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Bihaću), koji čine konzorcij projekta, Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture RS.


EU partneri u projektu su KU Leuveun, Belgija, Instituto Politehnico Porto, Portugal i Buckinghamshire New University, Velika Britanija.


Više infromacija o projektu možete preuzeti i na oficijelnoj Facebook stranici projekta:
https://www.facebook.com/STINTBIH/