OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Purač, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Tuzla, 25.05.2023. godine

O B A V I J E S T


Lejla Purač, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom

„Javna svijest o afaziji u Bosni i Hercegovini”

dana 09.06.2023. godine u 10,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. dr. sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli–mentor, član
  3. dr. sci.  Leila Begić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“  na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

SAŽETAK

Sprovedeno je istraživanje na području Bosne i Hercegovine u periodu od mjeseca maja do juna 2022.godine. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 394 ispitanika od čega 137 muškaraca i 257 žena. Osnovni cilj istraživanja bio je doznati koliko šira javnost poznaje pojam afazija kao i imaju li osnovno znanje o afaziji. Za dobivanje potrebnih podataka primijenjen je upitnik „ Svjesnost o afaziji“ (Public Awarness of Aphasia, Code 2001). Rezultati istraživanja pokazali su da se 40.4% ispitanika susrelo sa pojmom afazija dok je 28.4% ispitanika imalo osnovno znanje o afaziji. Najveći broj ispitanika čulo je za afaziju kroz školovanje, putem medija te kroz posao. Uzimajući u obzir činjenicu da je veliki broj ispitanika (23.3%) čulo za afaziju putem medija upravo zato bi trebalo iskoristiti medijski prostor za širenje javne svijesti o afaziji.

Ključne riječi: afazija, javna svijest o afaziji, osnovno znanje o afaziji