Održana info sesija: QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

Ured za NIR

Ured za međuuniverzitetsku saradnju

u zemlji inostranstvu

Tel/fax: 035 300 528/526

e-mail:nir@untz.ba/international@untz.ba

Tuzla, 22.05.2023.god.

Održana info sesija:

QUO VADIS ACADEMIA:Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

Info sesija QUO VADIS ACADEMIA:Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom održana je u srijedu, 17.05.2023. godine, u organizacijiUreda za NIR i Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli. Info sesiju vodila je dr.sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredna profesorica Ekonomskog fakulteta, koja je prisutnima podijelila svoje iskustvo u učešću u projektima sa društvenim doprinosom, odobrenim u okviru Horizon programa, ali i o poziciji Bosne i Hercegovine u evropskom istraživačkom prostoru, motivaciji za učešće o istraživačkim projektima i benefitima koje takvo učešće donosi sa sobom.