Održana info sesija: QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

 

Info sesija QUO VADIS ACADEMIA:Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom održana je u srijedu, 17.05.2023. godine, u organizaciji Ureda za NIR i Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli.

Info sesiju vodila je dr.sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredna profesorica Ekonomskog fakulteta, koja je prisutnima podijelila svoje iskustvo u učešću u projektima sa društvenim doprinosom, odobrenim u okviru Horizon programa, ali i o poziciji Bosne i Hercegovine u evropskom istraživačkom prostoru, motivaciji za učešće o istraživačkim projektima i benefitima koje takvo učešće donosi sa sobom.

Ured za NIR               
Ured za međunarodnu i
međuuniverzitetsku saradnju

 

[SLGF id=24627]