OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adela Unkić, profesor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Adela Unkić, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Antibiotska osjetljivost Staphylococcus aureus izolovanog iz brisa nosa i grla stanovništva općine Gradačac“ u utorak 21.06.2022. godine u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11 sati i 30 minuta pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. dr sc. Snježana Hodžić, rednovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. dr sc. Suad Širanović, docent, član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član dr.sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Završni magistarski rad pod naslovom:

“Antibiotska osjetljivost Staphylococcus aureus izolovanog iz brisa nosa i grla stanovništva općine Gradačac”

Staphylococcus aureus je komenzalna bakterija i vrlo je važan patogen sisara. Odgovorna je za širok spektar infekcija u rasponu od jednostavnih infekcija kože do sistemskih stanja koje mogu biti opasne po život. S. aureus takođe karakteriše njegova sposobnost i brzina da razvije rezistenciju na antibiotike što čini liječenje ovih infekcija sve težim. U retrospektivnoj studiji korišteni su rezultati mikrobioloških analiza uzoraka brisa grla i nosa stanovništva na području općine Gradačac rađenih u mikrobiološkom laboratoriju Doma zdravlja Gradačac. Analiza podataka je obuhvatila vremenski period od septembra 2019. godine do septembra 2021. godine.
Glavni cilj istraživanja je izolacija S. aureus iz brisa grla i nosa zdravih osoba pri sanitarnoj dijagnostici i ostale populacije sa simptomima infekcije grla i nosa na općini Gradačac, te antibiotski profil ovog patogena. Ispitivanje antibiotske osjetljivosti provedeno je Kirby-Bauerovom difuzijskom tehnikom.
U istraživanom periodu S. aureus je izolovan iz brisa grla i nosa 4,2% (127/2981) radnika bez simptoma, odnosno zdrave populacije pri sanitarnom pregledu. U istom periodu S. aureus je izolovan iz brisa grla i nosa 22,6% (191/846) pacijenata. S. aureus je značajno učestaliji uzročnik infekcija grla i nosa kod djece uzrasta do 14 godina, nego u odraslih osoba (>14).
Visoka stopa rezistencija sojeva S. aureus izolovanih iz brisa grla i nosa stanovnika općine Gradačac je utvrđena na ampicilin (74%), penicilin (64,3%) i amoksicilin (100%).
Visoka antimikrobna osjetljivost (>90%) sojeva S. aureus utvrđena je na cefaleksin, ciprofloksacin, hloramfenikol, cefoksitin, cefuroksim i oksaciklin.

Ključne riječi: antibiogram, bakterijska rezistencija, antibiotici