Erasmus + stipendije za akademskog i administrativnog osoblje na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija za učešće na RTU međunarodnoj sedmici mobilnosti u periodu od 26. – 30.06.2023.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnjuu zemlji i inostranstvu Tuzla, 28.03.2022.godine   Tehnički Univerzitet u Rigi, Latvija objavio je poziv za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji, a u okviru međunarodne kreditne mobilnosti. Read more

Univerzitet u Tuzli - Održana radionica o "Erasmus+ mogućnostima u oblasti stručnog obrazovanja i obučavanja (VET) i visokog obrazovanja"

Održana radionica o “Erasmus+ mogućnostima u oblasti stručnog obrazovanja i obučavanja (VET) i visokog obrazovanja”

U petak 10.03.2023.godine održana je radionica pod nazivom ”Erasmus+ mogućnostima u oblasti stručnog obrazovanja i obučavanja (VET) i visokog obrazovanja” u organizaciji Ureda za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju i Ureda za NIR Univerziteta u Tuzli, a u saradnji sa Erasmus+ Read more